Deltares gebruikt dit model bij onderzoeksprojecten, begeleiding en advies, zoals de evaluatie van veiligheid van duinen in complexe situaties langs de Nederlandse kust en voor analyse achteraf van de gevolgen van orkanen in de VS. Ook bieden we training aan in het gebruik van het model.

Analyse van kwetsbaarheid van zandkustgebieden

In de VS hebben de desastreuze gevolgen van orkanen voor laaggelegen zandkusten nog eens benadrukt dat er dringend behoefte is aan een methode voor analyse van de kwetsbaarheid van zandkustgebieden en voor het (her)ontwerpen van kustverdedigingen voor toekomstige gebeurtenissen. Het met een startsubsidie van het Amerikaanse Corps of Engineers ontwikkelde XBeach moet helpen bij het simuleren van de morfologische gevolgen van orkanen en het evalueren van maatregelen.

Dit op fysische principes gebaseerde model is geschikt voor het simuleren van de tweedimensionale, horizontale, litorale hydrodynamica van golven op de tijdschaal van golfgroepen, met inbegrip van "surfbeat" (lange golven, laagfrequente golven) en door golfslag veroorzaakte stromingen in combinatie met transport van niet-cohesief sediment, duinafkalving en morfologische verandering op de tijdschaal van stormperioden.

Veiligheid van duinen

Het oorspronkelijk voor de Amerikaanse situatie ontwikkelde model is aangepast en gevalideerd voor gebruik als hulpmiddel bij het beoordelen van de veiligheid van duinen door Rijkswaterstaat en de waterschappen voor het evalueren van complexe, tweedimensionale situaties zoals gebogen kusten en samengestelde kustverdedigingen waarin harde elementen en zand zijn gecombineerd.

Andere toepassingen

Het is in twee Europese projecten, FP7-Micore en FP7-RISCKIT, toegepast voor alle Europese regionale zeekusten onder verschillende omstandigheden. Daarnaast is het model uitgebreid zodat het ook kan worden toegepast voor kusten met koraal- en andere riffen (samen met U. Western Australië en de USGS), grindkusten (samen met U. Plymouth) en begroeide kusten (samen met IHE Delft Institute for Water Education) . Het is zelfs mogelijk om door schepen veroorzaakte golven op te nemen.

Het model wordt ondersteund met een softwarecursus, een handleiding, een validatiedocument en een FAQ-lijst is beschikbaar. Het XBeach-model heeft een grote en groeiende gebruikersgemeenschap en het is onafhankelijk gevalideerd in meer dan 60 intercollegiaal getoetste artikelen.


Deze pagina delen.