Software- en dataproducten

Op deze pagina vind je een overzicht van onze software- en dataproducten.

Filters

 • Geotechniek en waterkeringen
 • Hydrodynamica en morfologie
 • Hydrologie
 • Waterkwaliteit en Ecologie
 • Operationele systemen
55 producten gevonden
 1. CIrcle - Vitale Infrastructuur: Relaties en Gevolgen, cascade-effecten

  CIrcle is een touch table applicatie om samen met stakeholders cascade-effecten te bepalen. De directe gevolgen van een overstroming zijn redelijk goed in te schatten en te berekenen, maar rondom de indirecte effecten of cascade-effecten is nog onduidelijkheid. Nationaal en internationaal wordt onderzocht hoe een cascade-effect analyse uitgevoerd…
 2. D-Foundations

  D-Foundations staat voor "CPT based foundation engineering". Tijdens het sonderen worden continu de conusweerstand en wrijving gemeten. Deze gegevens zijn ideaal voor de berekening van funderingen op palen om daarmee het draagvermogen van palen te bepalen. Met dit als uitgangspunt zijn normen, leidraden en rekentechnieken in Nederland tot stand…
 3. D-Foundations FAQ en known issues

  Check hieronder de known issues en veelgestelde vragen omtrent de D-Foundations software.
 4. D-Foundations demo en screenshots

  Op deze pagina tref je diverse screenshots aan van de D-Foundations software.
 5. D-Geo Flow

  Piping is een faalmechanisme voor dijken en dammen waarbij onder invloed van grondwaterstroming zand vanuit granulaire lagen wordt verplaatst zodaning dat er een holle ruimte (de 'pipe') ontstaat die zich progressief kan ontwikkelen in tegengestelde richting van de grondwaterstroming. Indien de pipe voldoende tijd krijgt zich verder te…
 6. D-Geo Pipeline

  Horizontaal gestuurde boringen (HDD) zijn een logisch alternatief wanneer kabels, pijpleidingen of kleine tunnels door dijken, moerasland, rivieren en andere structuren moeten lopen die intact moeten blijven. HDD-technieken minimaliseren de impact van bouwwerkzaamheden in dichtbevolkte en economisch gevoelige gebieden. Sinds de jaren zeventig van…
 7. D-Geo Pipeline - Direct Pipe

  De Direct Pipe module van D-Geo Pipeline wordt gebruikt voor het ontwerp en de controle ervan voor de installatie van een leiding met de Direct Pipe methode.
 8. D-Geo Pipeline - Horizontal Directional Drilling

  D-Geo Pipeline laat een snel ontwerp van een pijpleidingconfiguratie toe, geïnstalleerd door de horizontaal gestuurde boringen techniek. In Horizontal Directional Drilling (HDD) zijn er drie verschillende stadia: pilot boringen, ruimen van het aanvankelijke pilotboorgat en de pijpleiding terugtrekken.
 9. D-Geo Pipeline - Micro Tunnelling

  Bij Micro tunnelling wordt door middel van een tunnelboormachine de grond verwijderd. Micro tunnelling start in het algemeen horizontaal op een bepaald niveau onder het maaiveld. Een startschacht en een ontvangstschacht zijn gemaakt voor de tunnelboormachine.
 10. D-Geo Pipeline - Trench

  Sleuven zijn de meest gebruikelijk manier van pijpleidinginstallatie. Het grootste installatierisico, geassocieerd met sleuven maken, is de instabiliteit van de hellingen van de sleuf. Dit risico kan echter niet worden beschouwd in de D-Geo Pipeline Trench module. Gebruik van andere computerprogramma's zoals D-Geo Stability wordt geadviseerd. De…
 11. D-Geo Pipeline demo en screenshots

  Bekijk hier screenshots van onze D-Geo Pipeline software.
 12. D-Geo Pipeline known issues en FAQ

 13. D-Geo pipeline modules

  De D-Geo pipeline software heeft diverse modules.
 14. D-HYDRO Suite 1D2D

  We leven in een veranderend klimaat, waarbij extreme weersituaties vaker op zullen treden. De software die we bij Deltares ontwikkelen, gaat mee in deze ontwikkelingen. Met D-HYDRO Suite 1D2D, waaraan waterschappen, Het Waterschapshuis, gemeenten en vele adviesbureaus hebben bijgedragen, kunnen onder meer wateroverlast door hevige neerslag en…
 15. D-HYDRO Suite 2D3D

  In 2018 is Nederland geteisterd door extreem weer. Van zeer zware stormen en extreme neerslag tot extreme droogte en langdurige hitte en de gevolgen daarvan, zoals problemen met zout indringing en beperkte scheepvaart tijdens lage Rijn afvoeren. We leven in een veranderend klimaat met een onzekere toekomst, waarbij extreme weersituaties vaker op…