Door verschillende wijzigingen in de veiligheidsbeoordeling voor piping in de afgelopen jaren, zoals het meenemen van het lengte-effect, de overgang naar de overstromingskansenbenadering, het verwijderen van de regel van Bligh en aanpassingen in het Sellmeijer model, voldoen veel meer dijken niet aan de eisen. Door deze ontwikkelingen is een noodzaak ontstaan voor meer geavanceerde pipingberekeningen.

Om dergelijke complexe situaties te kunnen beoordelen is D-Geo Flow ontwikkeld. D-Geo Flow bevat een Eindige Elementen piping analyse, gebaseerd op het model van Sellmeijer, om bij een gegeven waterstandsverloop te kunnen beoordelen of piping kan optreden.

D-Geo Flow piping
D-Geo Flow - Piping

In D-Geo Flow is het mogelijk om 2D grondwaterstromingsberekeningen uit te voeren met gelaagde, heterogene grondopbouw.

2D grondwaterstromingsberekeningen met D-Geo Flow

Kenmerken D-Geo Flow

De-Geo Flow bevat de volgende kenmerken:

  • Berekening van 2D grondwaterstroming,
  • De (aangepaste) Sellmeijer regel voor het voorspellen van het optreden van piping,
  • Mogelijkheid van het opzetten van complexe, meerlaagse ondergrond schematisaties ,
  • Grafische en numerieke presentatie van resultaten van grondwaterberekeningen en ontwikkeling van de pipe.
geometry D-Geo Flow
materials D-Geo Flow
Results D-Geo flow

Hoe kan ik D-Geo Flow krijgen?

Versie 2023.01 is beschikbaar via de download portal.

Mocht je invoer hebben van het eerdere prototype, dan stellen we deze nog beschikbaar. Je kan het prototype ontvangen door ons een e-mail te sturen via: software@deltares.nl.

Deze pagina delen.