D-Foundations werkt volgens de Eurocode 7 met de Nederlandse Annex. Het programma wordt in eerste instantie gebruikt tijdens het voorontwerp. Na het voorontwerp kan D-Foundations gebruikt worden om de hele fundering te toetsen aan de norm, wat resulteert in een uitgebreid verificatierapport. Naast het gebruik van de standaard norm parameters kunnen gevorderde gebruikers zelf factoren en parameters definiëren voor meer specialistische berekeningen.

  • Invoer van grondparameters: Sondeergegevens kunnen in verschillende formaten worden ingelezen, zoals het Geotechnical Exchange Format (GEF) en het oudere SON-format. Na het inlezen van een sondering, stelt de automatische sondeerinterpretatie een grondprofiel voor dat bestaat uit in de norm beschreven standaard grondsoorten. Deze kunnen door de gebruiker aangepast worden.
  • Voorontwerp: Voor een vrij te kiezen aantal paaltypen en sonderingen wordt de draagkracht in de diepte uitgezet. Uit deze overzichtelijke grafiek kan worden afgelezen welke paal en paallengte voor het ontwerp nodig zijn.
  • Paalgroep effecten: Paalgroep effecten worden meegenomen in de berekening van de totale draagkracht en zetting van een fundering.
  • Ontwerp van funderingen op staal: De optimale afmeting voor funderingen op staal kunnen door D-Foundations automatisch bepaald worden. Verder kan ook de maximale draagkracht en stabiliteit voor een gegeven fundering berekend worden.
  • Standaard parameters: Alle standaard parameters uit Eurocode 7 zijn in D-Foundations opgenomen (zoals grondparameters en paalfactoren).
Drukpaalvermogen ten opzichte van de diepte van verschillende soorten palen en sonderingen

Hoe kan ik D-Foundations aanschaffen?

Service Package

Deze versie is beschikbaar indien je een Service package hebt aangeschaft. Je kunt deze aanschaffen via ons Software sales Service team (software@deltares.nl). De software is te downloaden via onze download portal. Je kunt de software zonder licentie gebruiken in Demo modus.

Door een Service package aan te schaffen ontvang je een licentiebestand waarmee je alle functionaliteiten behorende bij dat Service package kunt ontsluiten.

D-Foundations is te verkrijgen in de volgende packages:

Full package

  • Bearing piles(EC7-NL)
  • Shallow Foundations
  • Tension Piles(EC7-NL)

Educational package.

De studenten versie is gelijk aan het “Full package”, maar verkrijgbaar tegen een sterk gereduceerd tarief.

Online Software

Je kunt onze Geotechnische software producten ook gebruiken via het internet (Software as a Service – SaaS), op basis van een abonnement. Voor meer informatie hierover, zie Online Geotechnical Software.

Prijslijst

Voor de 2024 prijslijst, klik hier.

Meer informatie

Deze pagina delen.