D-Settlement beschikt over verschillende methoden om consolidatie, kruip, onderwaterzakken, bouwfaseringen en het ontlasten/herbelasten nauwkeurig te kunnen modelleren, ondanks de grote onzekerheden en ruimtelijke variatie van de ondergrond. Het is daarbij ook mogelijk om op basis van zakbaakmetingen automatisch een verbeterde voorspelling te doen voor de nog uit te voeren bouwfasen.

Belangrijkste opties

 • Ontwerp: Automatische berekening van de hoeveelheid grond die nodig is om te compenseren voor de zettingen.
 • Verticale drainage: Invoer van strip-, kolom- en sleufdrainage; Praktische opties voor geforceerd ontwateren; Automatische parameterconversie.
 • Consolidatieperiode: Eenvoudige berekening van de consolidatieperiode voor verschillende typen verticale drainage.
 • Veiligheid: Bepaling van de minimale consolidatieperiode voor een veilige en stabiele ophoging (in bouwfasen) met koppeling D-Geo Stability.
 • Zettingen en spanningen: Uitvoer in grafiekvorm van zettingen, grond- en waterspanningen in de tijd als gevolg van gefaseerd ophogen en andere belastingen (2D/3D).
 • Tijdelijke belastingen en drainagetechnieken: Analyse van het effect dat tijdelijke (voor)belasting en/of geforceerde consolidatietechnieken heeft op de zettingen en waterspanningen.
 • Bandbreedte: Uitvoer van bandbreedte voor totale zetting en restzettingen.
 • Zakbaak fit: Zakbaak fit (automatisch of handmatig) waarbij meetgegevens van een zakbaak gebruikt worden om parameters zo aan te passen dat een optimale simulatie van de werkelijkheid ontstaat.
 • Horizontale vervormingen: Op de uitvoer van de verticalen kan ook een indruk van horizontale vervormingen worden verkregen.

D-Settlement wordt geleverd als een basismodule die verder kan worden uitgebreid met diverse andere modules voor meer uitgebreide toepassingen.

De vervormde geometrie uit D-Settlement kan gebruikt worden in D-Geo Stability voor stabiliteitsberekeningen of D-Geo Pipeline voor berekeningen aan pijpleidingen. Daarbij kan tevens rekening gehouden worden met de overdracht van de wateroverspanning die volgt uit de zettingsberekening.

Directe uitvoer van vervormde geometrie naar D-Geo Stability
Directe uitvoer van vervormde geometrie naar D-Geo Stability

Hoe kan ik D-Settlement aanschaffen?

Service Package

De nieuwste volledig gevalideerd release kunt u vinden via onze download portal. Deze versie is beschikbaar indien u een Service Package heeft aangeschaft. U kunt deze aanschaffen via ons Software sales Service team (software@deltares.nl). U kunt de software zonder licentie gebruiken in Demo modus.
Door een Service package aan te schaffen ontvangt u een licentiebestand waarmee u alle functionaliteiten behorende bij dat Service package kunt ontsluiten.

D-Settlement is te verkrijgen in de diverse packages met onderstaande modules:

Full package

 • 1D Geometry
 • 2D Geometry
 • Darcy
 • Vertical Drains
 • Fit for Settlement Plate
 • Reliability Analyses
 • Horizontal Deformations

Educational package

De studenten versie is gelijk aan het “Full package”, maar verkrijgbaar tegen een sterk gereduceerd tarief.

Online Software

U kunt onze Geotechnische software producten ook gebruiken via het internet (Software as a Service – SaaS), op basis van een abonnement. Voor meer informatie hierover, zie Online Geotechnical Software.

Prijslijst

Voor de 2024 prijslijst, klik hier.

Deze pagina delen.