Software- en dataproducten

Op deze pagina vind je een overzicht van onze software- en dataproducten.

Filters

 • Geotechniek en waterkeringen
 • Hydrodynamica en morfologie
 • Hydrologie
 • Waterkwaliteit en Ecologie
 • Operationele systemen
25 producten gevonden
 1. Delft-FIAT: Een snelle en flexibele tool voor overstromingseffecten

  Als het om overstromingen gaat, moeten besluitvormers moeilijke keuzes maken. In welke interventies moeten ze investeren en wanneer? Hoe lang zullen die interventies een bepaald niveau van dienstverlening aan de gemeenschap handhaven? Welke interventie moet voorrang krijgen? Hebben interventies een evenredige impact op verschillende sectoren van…
 2. Delft3D FM Suite 2D3D

  Delft3D FM Suite 2D3D is een geïntegreerde software suite voor het simuleren van twee-dimensionale (in de horizontale of verticale vlak) en drie-dimensionale stroming, sedimenttransport en morfologie, golven, waterkwaliteit en ecologie en verzorgt de interacties tussen deze processen.
 3. Duurzame Delta Game

  De Duurzame delta game is gemaakt voor het trainingen in het omgaan met de onzekerheden van de toekomst gericht op watermanagers en beleidsmakers. De spelers maken keuzes die grote gevolgen hebben in een gebied. De impact en mogelijke keuze paden komen ter discussie bij het spelen van dit spel.
 4. FloodAdapt - een tool voor aanpassingsplanning

  FloodAdapt is een hulpmiddel dat helpt bij het nemen van beslissingen. Het doel van dit instrument is om de planning voor aanpassingen aan overstromingen te verbeteren en te versnellen. Het brengt snelle, op fysica gebaseerde modellering van samengestelde overstromingen en gedetailleerde impactmodellering in een gebruiksvriendelijk systeem. Zodat…
 5. Online Geotechnische Software

  Alle populaire Geotechnische software producten van Deltares zijn beschikbaar voor gebruik via het internet (Software as a Service (SaaS)). Daarvoor is alleen een internetverbinding en een abonnement nodig. De kosten zijn op basis van het daadwerkelijke gebruik plus abonnement (op kwartaalbasis).
 6. Probabilistic Toolkit (PTK)

  De Probabilistic Toolkit analyseert het effect van onzekerheden op elk model. Deze modellen kunnen Python scripts, geotechnische of hydrodynamische Deltares modellen of niet-Deltares modellen zijn.
 7. RTC-Tools

  RTC-Tools is een open-source toolbox voor de sturing en optimalisatie van controleerbare natuurlijke systemen met specifieke aandacht voor planning voor conflicterende doelen onder onzekere toekomstverwachtingen.
 8. SOBEK Suite: voor integrale wateroplossingen

  Wereldwijd is er een toenemende behoefte aan integrale wateroplossingen. We moeten ons beschermen tegen te veel water om veilig in deltagebieden en stroomgebieden te kunnen leven. Onze watersystemen moeten ook schoon en duurzaam zijn. Om waterschappen, adviesbureaus, onderzoeksinstituten en universiteiten over de hele wereld te ondersteunen,…
 9. Software Sales en Support teams

  Voor vragen over het aanschaffen van de software kun je contact opnemen met ons Sales Service team. Heb je software-technische vragen, dan helpt ons Support team je graag.
 10. WANDA - waterslagsoftware

  Een grondig begrip van het hydrodynamische gedrag in een pijpleidingsysteem is essentieel om een goedkoop, veilig en betrouwbaar systeem te garanderen. Met WANDA wordt je gedurende de volledige levenscyclus van een leidingsysteem geholpen, van de eerste schematische diagrammen tot de prestatie-evaluatie na tientallen jaren dienst.
 11. WebPlume

  De saneringsdoelstelling die met het bevoegde gezag wordt afgesproken, moet toetsbaar en haalbaar zijn. In ROSA II (*) wordt voorgesteld om de saneringsdoelstelling op te bouwen uit: 1) Eisen ten aanzien van onacceptabele risico’s, van geschiktheid voor bepaalde functies of van een overeengekomen pluimgedrag (bijvoorbeeld stabiele eindsituatie en…
 12. XBeach

  Het het numerieke model XBeach wordt gebruikt voor het berekenen van de litorale hydrodynamica en de morfodynamische reactie tijdens stormperioden, zoals erosie van duinen, overspoeling, en uitschuring rond gebouwen. Deltares gebruikt dit model bij onderzoeksprojecten, begeleiding en advies, zoals de evaluatie van veiligheid van duinen in…