Software- en dataproducten

Op deze pagina vind je een overzicht van onze software- en dataproducten.

Filters

 • Geotechniek en waterkeringen
 • Hydrodynamica en morfologie
 • Hydrologie
 • Waterkwaliteit en Ecologie
 • Operationele systemen
57 producten gevonden
 1. D-Settlement

  In de Delta gebieden kunnen veen- en kleilagen aanzienlijke samendrukkingen vertonen door belastingen, zoals ophogingen. Zettingen van enkele meters zijn geen uitzondering in Nederland. Het natuurlijke zettingsproces kan vele jaren in beslag nemen. Verticale drainage, tijdelijke voorbelasting en andere geforceerde consolidatietechnieken worden…
 2. D-Settlement - 1D Geometrie

  De 1D module ondersteunt snelle invoer en zettingsvoorspellingen voor uniform belaste grondkolommen en is handig en snel te gebruiken.
 3. D-Settlement - 2D Geometrie

  De 2D Geometry module berekent zettingen in een volledige 2D geometrie onder verschillende belastingstypen en op de door de gebruiker gedefinieerde verticalen met behulp van één van de volgende drie modellen:
 4. D-Settlement - Darcy

  De nauwkeurige Darcy module is beschikbaar voor verbeterde consolidatieberekeningen en het modelleren van onderwaterzakken.
 5. D-Settlement - Demo/afbeeldingen

  Op deze pagina vind je screenshots van de D-Settlement software.
 6. D-Settlement - FAQ en Known Issues

  Op deze pagina kun je alle known issues en veelgestelde vragen vinden over D-Settlement.
 7. D-Settlement - Fit for Settlement Plate module

  Met deze module van D-Settlement kunnen automatisch metingen van zaakbaken gebruikt worden om een “fit” te genereren die het werkelijke gedrag van de constructie zo realistisch mogelijk beschrijft.
 8. D-Settlement - Horizontal Deformations

  D-Settlement kan een inschatting maken van de horizontale vervorming op de verticalen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een elastische oplossing voor niet -samendrukbare lagen. De equivalente elastische stijfheid voor deze laag is een invoerparameter.
 9. D-Settlement - Reliability Analyses

  Werkelijke zettingen wijken vaak af van voorspellingen door variatie en onzekerheid uit de ondergrond. D-Settlement kan in de ontwerpfase een inschatting geven van de bandbreedte van de restzettingen.
 10. D-Settlement - Vertical Drains

  D-Settlement berekent de gemiddelde waterspanning, gebaseerd op een aangenomen spreiding tussen de drains. Deze methode is een uitbreiding op de klassieke Barron-Carillo methode.
 11. D-Settlement modules

  D-Settlement software heeft diverse modules.
 12. D-Sheet Piling

  In Nederland is in CUR-verband een stappenplan opgesteld voor het ontwerpen van damwandconstructies. Het CUR-stappenplan, vastgelegd in het handboek "Damwandconstructies", vormt de basis voor de Nederlandse Annex van de Eurocode 7 voor damwandconstructies en wordt volledig ondersteund door D-Sheet Piling. D-Sheet Piling (voorheen MSheet)…
 13. D-Sheet Piling - Demo/afbeeldingen

  Op deze pagina vind je screenshots van de D-Sheet Piling software.
 14. D-Sheet Piling - Earth pressure coefficients

  Deze standaardmodule is bedoeld voor de analyse van keermuurconstructies. Het maakt invoer van eenvoudige projecten mogelijk en biedt getabelleerde en grafische uitvoer van resultaten, zowel op het scherm als in een rapport.
 15. D-Sheet Piling - Eurocode 7 Verification module