Overstromingen zijn de kostbaarste natuurrampen, en het overstromingsrisico neemt toe naarmate de zeespiegel stijgt, de stormfrequenties toenemen en de bevolking en economie groeien. Veel gemeenschappen zijn actief bezig met de voorbereiding op een overstromingsbestendige toekomst. Deze voorbereiding vereist inzicht in de huidige kwetsbaarheid en het risico, hoe die kwetsbaarheid en het risico veranderen naarmate we de toekomst ingaan, en hoe interventies dat risico in de loop van de tijd zullen verminderen.

Waarom zijn overstromingseffectbeoordelingen nodig?

Overstromings- en schademodellering levert informatie aan besluitvormers die hen kunnen helpen bij het prioriteren en plannen van interventies. Overstromingsmodellering geeft informatie over hoe bepaalde gebeurtenissen overstromingen in de gemeenschap zullen veroorzaken, nu, in de toekomst, en met of zonder interventies zoals dijken, zeeweringen of drainagepompen.

Schademodellering vertaalt overstromingen naar economische kosten voor gebouwen en wegen, waardoor het duidelijker wordt welke ingrepen de kosten het meest effectief verlagen.

Wat is Delft-FIAT?

Delft-FIAT is een snelle, gratis, op Python gebaseerde tool die is ontwikkeld en voortdurend wordt verbeterd door Deltares om snel de directe economische gevolgen voor gebouwen, nutsvoorzieningen en wegen te beoordelen voor overstromingskaarten met gebruikersinvoer.

Snelle impactmodellering verwijdert traditionele knelpunten in de planning van klimaatadaptatie, waardoor het mogelijk wordt om (1) de effectiviteit van aanpassingsopties te begrijpen en (2) veranderingen in schade en risico's te kwantificeren naarmate het klimaat en de sociaaleconomische omstandigheden veranderen.

Snel en geautomatiseerd

Delft-FIAT is snel en kan geautomatiseerd worden. Het kan vele malen worden uitgevoerd met behulp van een script of een op maat gemaakte gebruikersinterface. Dit maakt honderden zelfs duizenden automatische schadeberekeningen mogelijk.

De tool maakt het mogelijk om toekomstige risico's te evalueren die worden veroorzaakt door veranderende factoren zoals zeespiegelstijging, stormfrequenties, toename van neerslag en groeiende bevolkingen en economieën. Het maakt het ook mogelijk om de effectiviteit van interventies te evalueren door overstromingsschade te beoordelen - nu en onder veranderende omstandigheden, voor (een combinatie van) interventies, zoals verbeteringen aan het drainagesysteem, dijken, zeeweringen, drainagepompen, huisverhogingen of overstromingsbestendig maken.

Delft-FIAT-simulaties duren doorgaans ongeveer een minuut per scenario en kunnen in batchmodus worden uitgevoerd om automatisch door de gebruiker aangevraagde scenario's te herhalen.

Flexibel

Delft-FIAT heeft een flexibele architectuur. Dat betekent dat een gebruiker vrij is om de software op verschillende manieren te gebruiken zonder dat hij de code hoeft te wijzigen. Een gebruiker wil bijvoorbeeld verschillende functies voor diepteschade uitproberen of een andere schadeklasse opnemen dan de traditionele structuur- en inhoudsschade. Delft-FIAT maakt dit mogelijk.

Wegenschade,wegopbrekingen, bedrijfsonderbrekingen - het kan allemaal worden meegerekend. Elk schadetype dat beschreven kan worden met een diepte-schadefunctie kan in Delft-FIAT worden geanalyseerd. Blootstellingsgegevens kunnen eenvoudig worden gewijzigd en gevarengegevens - de overstromingskaarten - kunnen uit elke bron komen.

Aanpasbaar

Delft-FIAT is ook maatwerk. Het kan worden aangesloten op een op maat gemaakte gebruikersinterface om een schademodelleringstool op maat te maken voor minder technische gebruikers. Het kan worden verbonden met op maat ontworpen viewers of bestaande tools zoals PowerBI of ArcGIS Online. Delft-FIAT kan worden gekoppeld aan andere software, zoals overstromingsmodelleringssoftware, of kan worden ingebouwd in een operationeel voorspellingssysteem.

Delft-FIAT kan worden gecombineerd met op maat gemaakte scripts om op maat gemaakte vragen te beantwoorden. Wat is bijvoorbeeld de impact van onzekerheid in de hoogte van de afgewerkte vloer van de gebouwen? Wat is het effect van onzekerheid in de schadefuncties? De gebruiker kan een gevoeligheidsanalyse uitvoeren, of zelfs de onzekerheid in deze invoer integreren in de schaderaming.

Een ander voorbeeld is het inschatten van omslagpunten - het punt in de toekomst waarop een aanpassingsinterventie niet langer voldoet aan het serviceniveau. Door Delft-FIAT over toekomstige omstandigheden te laten lopen, kunnen deze omslagpunten worden afgeleid.

Een gebruiker kan zelfs selecteren welke statistieken van belang zijn bij het bepalen van het serviceniveau, zoals: verwachte jaarlijkse schade, aantal overstromingshuizen in de 10-jarige overstromingsgebeurtenis of getroffen huizen met een inkomen onder de armoedegrens.

Waar is Delft-FIAT toegepast?

Delft-FIAT wordt over de hele wereld gebruikt, zowel in data-rijke als data-schaarse gemeenschappen. Het vormt de ruggengraat van het Nederlandse nationale schademodel en wordt gebruikt ter ondersteuning en verrijking van projecten in de VS, Australië, Azië, Afrika, Europa, het Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika en ontwikkeling van kleine eilanden.

Het is ook een onderdeel van FloodAdapt, een beslissingsondersteunend hulpmiddel om aanpassingsplanning te ondersteunen en te versnellen, dat momenteel wordt toegepast in pilots in de VS, Europa, Azië en Afrika.

Aankomende ontwikkelingen

De codebasis van Delft-FIAT wordt momenteel geherstructureerd om de prestaties en flexibiliteit te verbeteren en zal na voltooiing worden vrijgegeven als open-source software.

Nieuwe functies die in 2023 in ontwikkeling zijn, zijn onder meer:

  • Automatisch genereren van een door de gebruiker aangepast samenvattend rapport voor elke simulatie, inclusief statistieken zoals:
    • # huizen beschadigd
    • # ziekenhuizen getroffen
  • Lengte van overstroomde wegen boven een door de gebruiker opgegeven drempel
  • Berekening van naar eigen vermogen gewogen schade ter ondersteuning van een billijke baten-kostenanalyse
  • Berekening van de effecten op het welzijn, ter ondersteuning van een rechtvaardigere evaluatie van aanpassingsopties
  • Oprichting van een Delft-FIAT modelbouwer om het sneller en gemakkelijker opzetten en aanpassen van Delft-FIAT modellen mogelijk te maken.
Delft-FIAT legt ruimtelijke gegevens over overstromingen en blootgestelde activa over elkaar om overstromingsschade te berekenen
Overzicht van het rekenkader in Delft-FIAT. Gebruikers kunnen hun eigen voorkeursschadecurves en activagegevens invoeren.
Gebruik Delft-FIAT om schade voor en na het ophogen van woningen te evalueren

Deze pagina delen.