FloodAdapt fungeert als een verbinding tussen wetenschappelijke vooruitgang en de behoeften van de praktijk, waardoor de acceptatie en impact van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van aanpassing wordt verbeterd en vergroot.

Waarom FloodAdapt gebruiken?

FloodAdapt kan adaptatieplanning enorm ondersteunen door gebruikers in staat te stellen vele scenario's te verkennen. Het kan worden gebruikt om overstromingen en effecten als gevolg van samengestelde weersomstandigheden, zoals orkanen, grote getijden en regenval, te evalueren. Gebruikers kunnen overstromingen, gevolgen en risico's evalueren, rekening houdend met door de gebruiker gespecificeerde projecties van zeespiegelstijging, toename van neerslag, toename van stormfrequentie, bevolkingsgroei en economische groei. Gebruikers kunnen ook aanpassingsopties testen, zoals zeeweringen, dijken, pompen, huisverhogingen, buy-outs en overstromingsbestendigheid. Besluitvormingsbehoeften op gemeenschapsniveau stonden centraal bij het ontwerp van FloodAdapt.

Gebruikers kunnen planningsvragen beantwoorden zoals:

  • Hoe zullen mogelijke aanpassingsopties de gevolgen van overstromingen verminderen?
  • Hoe zullen deze opties presteren voor verschillende soorten evenementen, zoals orkanen, grote getijden of hevige regenval?
  • Welke buurten profiteren het meest? Hoe houden die opties zich in de toekomst?
Schematisch overzicht van FloodAdapt

Hoe werkt FloodAdapt?

FloodAdapt is ontwikkeld als een snelle planningstool met een duidelijke grafische gebruikersinterface voor het genereren, simuleren en visualiseren van ruimtelijke overstromingen en overstromingseffecten. Gebruikers specificeren wat-als-scenario's die zijn samengesteld uit historische of synthetische weersomstandigheden, klimaat- of sociaaleconomische toekomstprojecties en aanpassingsmaatregelen.

De backend van FloodAdapt maakt gebruik van het open-source, state-of-the-art procesgebaseerde samengestelde overstromingsmodel SFINCS dat samengestelde overstromingen als gevolg van golfslag, regenval en rivierafvoer nauwkeurig kan voorspellen. In een fractie van de rekentijd die doorgaans nodig is voor op fysica gebaseerde modellen.

Het in FloodAdapt opgenomen schademodel is het door Deltares ontwikkelde overstromingseffectrapportage-instrument Delft-FIAT. Het berekent de overstromingsschade aan individuele gebouwen en wegen, en – wanneer er gegevens over sociale kwetsbaarheid beschikbaar zijn – aggregeert deze schade over kwetsbaarheidsklassen.

Voortdurende ontwikkelingen

Doorlopende ontwikkelingen van het beslissingsondersteunende systeem omvatten:

  1. het vereenvoudigen en deels automatiseren van de setup van de modellen SFINCS en Delft-FIAT,
  2. het verbeteren van de gebruikerservaring,
  3. aanpassingsplanning beter ondersteunen met verbeteringen zoals metriektabellen, infographics, betere visualisaties in de gebruikersinterface, toevoegen van extra aanpassingsopties om te evalueren en voordelen van aanpassingsopties berekenen,
  4. en het opnemen van sociale kwetsbaarheid en rechtvaardigheid in de evaluatie van aanpassingsopties om een billijke aanpassingsplanning te ondersteunen.
FloodAdapt modelleert overstromingen en gevolgen in een breed modeldomein, maar stelt gebruikers in staat om in te zoomen om specifieke buurtdetails te bekijken, hier getoond voor een pilot in Charleston, South Carolina
FloodAdapt gebruiken om de toename van het risico te evalueren nadat huizen zijn verhoogd, naarmate de zeespiegel stijgt
Gebruik van FloodAdapt om de overstroming van het koningstij in een wijk te evalueren onder de huidige omstandigheden en met een zeespiegelstijging van één voet

Deze pagina delen.