Sustainable Delta is een serious game die gemeenschappen, belanghebbenden, beleidsmedewerkers en ambtenaren, en het grote publiek informeert en in staat stelt watersystemen en de bijbehorende herstel- en beschermingsmaatregelen beter te begrijpen. Het leert spelers het belang van onderhandelen bij het nemen van beslissingen en hoe ze slimmere investeringsbeslissingen kunnen nemen in een onzekere toekomst.

De serious game over duurzaam waterbeheer

Wat is, gegeven de onzekerheden over de toekomst, een duurzaam waterbeheerplan? Waterbeheer wordt steeds meer uitgedaagd door spanningen zoals bevolkingsgroei, mogelijke zeespiegelstijging en klimaatverandering. Het verkennen van adaptatiepaden voor de toekomst biedt onmisbare ondersteuning bij het nemen van beslissingen om te komen tot duurzaam waterbeheer in een veranderende omgeving.

In deze game krijgen twee teams van deelnemers de opdracht om een Duurzaam Waterbeheerplan voor de komende 100 jaar te ontwikkelen en uit te voeren in een van de volgende drie fictieve settings:

  • Waas rivier: een laagland riviergedeelte vergelijkbaar met die in Nederland. Kernthema's zijn wateroverlast, droogte in de scheepvaart en natuur.
  • Te Ara-rivier: een riviergedeelte in de uiterwaarden vergelijkbaar met die in Nieuw-Zeeland. Kernthema's zijn wateroverlast, droogte in de landbouw en natuur.
  • Tainui Harbour: een stedelijke kusthaven vergelijkbaar met die in Nieuw-Zeeland. De belangrijkste kwesties waarmee we worden geconfronteerd, zijn onder meer de overstroming van de kust, haven-/transportcapaciteit en natuur.

Je hebt nog niet aangegeven of je cookies wilt accepteren of weigeren. Hierdoor kan dit element niet worden getoond.

Pas je cookie instellingen aan

Of ga direct naar:

https://www.youtube.com/watch?v=rYGmXAvqFyg

Het definiëren van duurzame strategieën

Het spel daagt de twee teams uit om duurzame strategieën te definiëren die specifieke overstromings- en droogterisico's beperken, terwijl ze ook aandacht besteden aan bredere ontwikkelingseffecten, natuureffecten, wereldwijde en regionale gebeurtenissen en de veranderende perspectieven van lokale bewoners. De ontwikkelde strategieën moeten robuust en evenwichtig zijn over een verscheidenheid aan prestatie-indicatoren, en adaptieve beheerplannen voor de lange termijn simuleren. Na het formuleren van hun eigen strategieën, moeten de twee teams onderhandelen om een enkele, overeengekomen strategie voor implementatie te bepalen.

Implementeren van de strategieën

Implementatie van de voorkeursstrategie in het spel vindt plaats via een computationeel omgevingsmodel van het gekozen gebied en gedurende een reeks rondes. Elk model bootst de economische, sociale en ecologische kenmerken van het gebied na en geeft directe kwantitatieve feedback aan spelers over het al dan niet slagen van hun gekozen strategie ten opzichte van de prestatie-indicatoren. Naarmate de 'toekomst' zich geleidelijk ontvouwt, kunnen spelers hun nieuwe inzichten gebruiken om te bepalen of de gekozen strategie al dan niet moet worden aangepast voor latere spelrondes.

Evaluaties tijdens en na de wedstrijd

Door het spel te spelen, kunnen deelnemers meer te weten komen over de verschillende korte- en langetermijnvoordelen van de verscheidenheid aan opgenomen maatregelen. Gefaciliteerde discussies zowel tijdens als na het spel stellen spelers in staat om spelresultaten te evalueren en te bespreken wat ze hebben geleerd en wat ze anders zouden doen als ze het spel opnieuw zouden spelen. Deze discussies, naast onderhandelingen tussen teams tijdens spelrondes, vergemakkelijken sociaal leren en geven deelnemers inzicht in de perspectieven en waarden van anderen, evenals de rol en waarde van onderhandelen bij het nemen van beslissingen.

Waar kun je het spel voor gebruiken

Samenvattend kan de game worden gebruikt ter ondersteuning van:

  • Leren over effecten op het watersysteem
  • Leren over adaptieve beleidsvorming en adaptatietrajecten
  • Discussies over scenario's en duurzaam waterbeheer
  • Discussies om innovatieve oplossingen te ontwikkelen
  • Stakeholderprocessen

Meer informatie

Bezoek de Adaptation Pathways homepage voor meer recente en andere gerelateerde informatie, tools en publicaties.

De originele Sustainable Delta-game is ontwikkeld door een team van medewerkers van Deltares, Universiteit van Utrecht, Universiteit van Maastricht-ICIS, Carthago Consultancy, Pantopicon, KNMI en Universiteit Twente.

Het spel is verder ontwikkeld door Deltares en Carthago Consultancy.

De NZ River- en NZ Coast-versies van het spel zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Climate Change Research Institute, Victoria University of Wellington.

Screenshot van de Duurzame Delta Game
Screenshot van de Duurzame Delta Game

Deze pagina delen.