Wanneer de gebruiker onzekerheden heeft toegevoegd aan een deterministisch model in the Probabilistic Toolkit, kan hij de volgende analyses uitvoeren:

 • Gevoeligheidsanalyse: Onderzoek het effect van onzekerheid per parameter
 • Modelonzekerheid: Zie hoe modelresultaten onzeker worden naar aanleiding van onzekerheid van invoerparameters
 • Kalibratie: Leid invoerparameters af uit gemeten uitvoerparameters
 • Betrouwbaarheidsanalyse: Bereken de kans op ongewenste gebeurtenissen

Door de Probabilistic Toolkit te gebruiken, kan de gebruiker:

 • Bestaande geotechnische en hydrodynamische constructies toetsen
 • Nieuwe geotechnische en hydrodynamische constructies ontwerpen
 • Risico-gestuurd asset management toepassen

Speciale features

 • Iedere numerieke waarde in een invoerbestand als onzekere parameter gebruiken
 • Onzekerheid van parameters fitten met behulp van metingen
 • Een keten van berekeningen opzetten door scripts met applicaties te verbinden
 • Rekentijden reduceren door response surfaces
 • Faalkansen combineren en opschalen
 • Conditionele faalkansen worden ondersteund
 • Tussenresultaten geven de gebruiker inzicht hoe analyses worden uitgevoerd
Je kunt de Probabilistic Toolkit (PTK) downloaden van onze Download portal.
Let wel, de PTK is Pre-Release software. De software is nog niet volledig gevalideerd. Je kunt de software alleen gebruiken voor testdoeleinden.

Deze pagina delen.