Enkele van de meest unieke ecosystemen ter wereld zijn te vinden in Oceanië. Deze landen zijn rijk aan natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit. Met groeiende bevolkingen en economieën is de regio ook levendig en divers met vele (inheemse) mensen en culturen.

Door de geografische ligging is Oceanië echter ook kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering. Het heeft te maken gehad met veranderingen in neerslagpatronen, extreme weersomstandigheden, temperatuurstijgingen, een verhoogd overstromingsrisico als gevolg van de stijging van de zeespiegel, en verzuring en opwarming van de oceaan.

Natuurrampen, zoals ongekende bosbranden, extreme regenval, tropische cyclonen en stormvloeden, komen ook steeds vaker voor. Sommige van deze effecten kunnen worden verergerd door menselijke activiteiten en de (over)exploitatie van natuurlijke hulpbronnen. Dit heeft gevolgen voor de biodiversiteit en ecosystemen, lokale economieën en industrieën, kustgemeenschappen, infrastructuur en inheemse volkeren en culturen.

Regeringen nemen maatregelen om klimaatverandering te bestrijden en het effect van menselijke activiteiten op het milieu te verminderen. De aanpassing aan en beperking van klimaatverandering bieden ook kansen om innovatie en groene groei te stimuleren.

Integrale oplossingen en lokale partners

Deltares gelooft in het belang van samenwerking met lokale partners om innovatieve natuurgebaseerde oplossingen voor deze problemen te ontwikkelen.

We werken nauw samen met zowel de private als de publieke sector, waaronder nationale en regionale overheden, lokale autoriteiten en internationale organisaties. Met een lokale vertegenwoordiger, gevestigd in Brisbane, hebben we een goed inzicht in de nieuwste uitdagingen waarmee Australië, Nieuw-Zeeland en de eilanden in de Stille Oceaan worden geconfronteerd.

Deltares heeft ook sterke banden met de academische gemeenschap in de regio. Door samen te werken met lokale experts om capaciteit op te bouwen en expertise uit te wisselen, versnellen we innovatie. Bovendien stellen onze strategische partnerschappen ons in staat kennis verder te ontwikkelen en te delen om huidige en toekomstige uitdagingen aan te pakken en daarbij geïntegreerde oplossingen toe te passen.

Door onze kennis en expertise te combineren met die van onze lokale partners, en gebruik te maken van onze modelleer- en softwaretools en onze experimentele onderzoeksfaciliteiten, ontwikkelen wij integrale, langdurige en grootschalige oplossingen.

Deskundig advies en modelleringsinstrumenten

Onze expertise omvat een groot aantal gebieden met betrekking tot het beheer van water en ondergrond. Een belangrijke focus ligt op geïntegreerd stedelijk waterbeheer, het beheer van grondwatervoorraden en waterkwaliteit.

Wij geven ook advies over de aanleg van veerkrachtige infrastructuur, kust- en delta-ontwikkeling en over havenbeheer en milieubescherming. Onze expertise helpt bij het opbouwen van bescherming voor kustecosystemen en -gemeenschappen, terwijl deltagebieden bewoonbaar worden gehouden ondanks de zeespiegelstijging. Dit vergroot de veerkracht voor kustgemeenschappen.

Onze ondergrondkennis kan de plaatselijke mijnbouwindustrie helpen. Door onze focus op morfodynamica en sedimentdynamica kunnen wij onze geofysische, geohydrologische en geochemische kennis combineren.

De speciaal ontwikkelde modelleringsinstrumenten en software van Deltares, zoals Delft FEWS, helpen bij hydrologische voorspellingen en overstromingsrisicobeheer. Ook kunnen onze experts strategieën en (natuurgebaseerde) oplossingen ontwikkelen voor klimaatadaptatie en -mitigatie. Met behulp van onze model- en softwaretools kunnen beleidsmakers weloverwogen keuzes maken.

'Dare to share'

Bij Deltares geloven we sterk in openheid en transparantie, en dat het wereldwijd delen van kennis en innovatieve inzichten leven in de delta in de toekomst mogelijk maakt. Ons ‘dare to share’ principe geldt voor al onze klanten en omvat de software en de tools die we ontwikkelen, maar ook onze specialistische en op maat gemaakte oplossingen. Wij zijn overtuigd dat ons werk open source moet zijn en blijven.

Deze pagina delen.