Europa bevindt zich in een unieke positie in de strijd tegen klimaatverandering. Het wordt steeds meer geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering, met meer extremen zoals droogte en overstromingen. De Wereld Meteorologische Organisatie heeft vastgesteld dat de temperaturen in Europa de afgelopen 30 jaar meer dan tweemaal zo snel zijn gestegen als het mondiale gemiddelde - het hoogste van alle continenten ter wereld. Bovendien voorspelt de IPCC dat de temperatuur in alle Europese gebieden sneller zal stijgen dan de gemiddelde temperatuur op aarde.

Deze uitdagingen hebben geleid tot een gemeenschappelijk en ambitieus klimaatveranderingsbeleid op het niveau van de Europese Unie. Dit is een belangrijke drijfveer voor nationaal beleid en wetgeving, met een impact op zowel de overheid als de particuliere sector. Met de Green Deal hebben de EU-leiders ambitieuze doelstellingen gesteld en klimaatadaptatie centraal gesteld in het EU-klimaatbeleid.

Ook andere Europese landen geven prioriteit aan klimaatverandering en adaptatiestrategieën. Het VK en Noorwegen hebben elk ambitieuze emissiedoelen vastgesteld. Ook de landen van de Westelijke Balkan nemen de vereiste wetgeving en strategieën aan.

Europa heeft een unieke en cruciale rol in de klimaataanpak. De Europese regeringen en instellingen hebben enerzijds te maken met de gevolgen van de klimaatverandering en kunnen anderzijds innovatie stimuleren en ervoor zorgen dat oplossingen en benaderingen op het gebied van stads- en plattelandsontwikkeling, infrastructuur, water en energie (kosten)effectief zijn.

Samen met onze partners innovatie stimuleren

Samen met onze opdrachtgevers en partners loopt Deltares voorop bij het stimuleren van deze innovatie. Met tientallen jaren ervaring en een uitgebreid netwerk hebben we een stevige staat van dienst in heel Europa.

We volgen de Europese Commissie op de voet en werken met haar samen als kennispartner. Deltares is betrokken bij onderzoeks- en innovatieprojecten gefinancierd door het Directoraat-Generaal (DG) voor Onderzoek en Innovatie en treedt vaak op als coördinator van grote onderzoeksconsortia.

Deltares heeft verschillende raamcontracten en dienstencontracten, onder andere met DG Milieu en DG Maritieme Zaken en Visserij. We nemen ook deel aan het consortium European Topic Centre on Inland Coastal and Marine waters (ETC ICM) van het Europees Milieuagentschap.

Wij zijn actief lid van belangrijke netwerken, waaronder Euraqua, WSSTP, ECTP, ELGI en Sednet. Dit helpt om de Europese Commissie te informeren over belangrijke wetenschappelijke ontwikkelingen en oplossingen of om de kennisuitwisseling en samenwerking te intensiveren.

Omdat het oplossen van complexe vraagstukken intensieve samenwerking vereist, werken wij nauw samen met een reeks partners in heel Europa, waaronder (lokale, regionale en nationale) overheden, bedrijven, andere onderzoeksinstellingen, universiteiten en NGO's. Bovendien zijn wij de kennispartner bij uitstek van de Nederlandse overheid op een scala van terreinen.

Europese missies centraal in ons werk

Bij Deltares hechten we veel belang aan de mondiale, Europese en Nederlandse missies. Onze missiegedreven manier van werken helpt onze prioriteiten te bepalen en inspireert zowel ons dagelijks werk als onze langetermijndoelen. Europese prioriteiten zijn klimaatactie, op de natuur gebaseerde oplossingen, digital twins en het streven naar nul vervuiling.

Dare to share

Deltares gelooft in openheid en transparantie, en dat door wereldwijd delen van kennis en innovatieve inzichten leven in de delta mogelijk maakt. Ons ‘dare to share’ principe geldt voor al onze klanten en omvat de software en de tools die wij ontwikkelen, maar ook onze specialistische en op maat gemaakte oplossingen. Wij zijn er vast van overtuigd dat ons werk ‘open source’ moet zijn.

Deze pagina delen.