Met een levendige en groeiende bevolking is Latijns-Amerika en het Caribisch gebied een dynamische regio met veel potentieel. Het gebied heeft talrijke unieke natuurlijke bronnen. Latijns-Amerika is een van de meest biodiverse regio's ter wereld en het Caribisch gebied wordt vaak beschreven als een 'biodiversiteitshotspot'.

Hoewel Latijns-Amerika en het Caribisch gebied slechts verantwoordelijk zijn voor 8% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, krijgt de regio steeds meer te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan veranderingen in temperatuur en neerslag, extreem weer en rampen die als gevolg hiervan ontstaan, smeltende gletsjers, droogte en overstromingen van rivieren en kusten. Sterk verstedelijkte kustgebieden en kleine eilandstaten zijn kwetsbaarder geworden voor zeespiegelstijging.

Deze uitdagingen hebben ingrijpende gevolgen voor lokale gemeenschappen, de economie en het milieu. Het zijn echter ook kansen voor de regio in de vorm van de zogenaamde "groene transitie". Veel landen omarmen deze overgang al en nemen klimaatmaatregelen door te investeren in hernieuwbare energie, het koolstofvrij maken van hun economie en in veerkrachtige infrastructuur. Ook zijn er nog veel mogelijkheden voor hernieuwbare energiebronnen zoals zon, wind en aardwarmte. Nature-based Solutions bieden niet alleen kansen voor het verminderen van gevaren, maar ook voor de adaptatie van bestaande infrastructuur en bebouwde gebieden.

Lokale expertise en partners

Samen met onze Latijns-Amerikaanse en Caraïbische partners wil Deltares verder bouwen op de bestaande en groeiende kennisbasis door innovaties, Nature-based Solutions en lokale toepassingen voor deze uitdagingen te vinden. Onze experts hebben lokale netwerken, waardoor we nauw samenwerken met lokale gemeenschappen en relevante stakeholders. Veel van onze experts komen zelf uit de regio en hebben ervaring en diepgaande kennis van en inzicht in de uitdagingen waar de regio voor staat. Projecten worden uitgevoerd in samenwerking met onze partners.

Een groot deel van ons werk wordt uitgevoerd via projecten voor klanten in de particuliere en publieke sector. Wij werken in verschillende sectoren, waaronder natuurlijke bronnen, water en milieu, en ontwikkeling en infrastructuur. Tot onze klanten behoren nutsbedrijven en energieleveranciers, internationale en regionale bedrijven, waterbeheerders, en nationale, regionale en lokale overheden.

Gespecialiseerd advies

Wij bieden gespecialiseerd advies om samen Nature-based Solutions te ontwikkelen. Door onze focus op geïntegreerd beheer van waterbronnen kunnen wij bijdragen aan een grotere waterzekerheid in heel Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, met inbegrip van grond- en oppervlaktewater, en aangepast aan de rijke geologische landschappen en rekening houdend met de individuele situaties en vereisten voor landen en regio's. Wij leveren open software, tools en expertise aan beleidsmakers om hen te helpen bij het maken van prognoses, zodat zij over duidelijke en betrouwbare informatie beschikken.

Dankzij onze lokale ervaring met de ontwikkeling van veerkrachtige infrastructuur werken wij samen met lokale overheden om het overstromingsrisico voor steden te beperken. We ontwikkelen ook geïntegreerde oplossingen voor stedelijk waterbeheer, rivierbeheer en kustbeheer, waarbij we economische, ecologische en maatschappelijke behoeften met elkaar in evenwicht brengen. Wij ondersteunen overheden bij het begrijpen en kwantificeren van kwetsbaarheden en risico's als gevolg van klimaatverandering en bij het ontwikkelen van robuuste en haalbare strategieën om natuurrampen het hoofd te bieden.

Dare to share

Deltares gelooft in openheid en transparantie, en dat het wereldwijd delen van kennis en innovatieve inzichten bijdraagt aan onze missie van ‘Enabling Delta Life’. Ons dare to share principe geldt voor al onze opdrachtgevers en omvat de software en tools die we ontwikkelen, maar ook onze gespecialiseerde en op maat gemaakte oplossingen. Wij bieden capaciteitsopbouw en hands-on training, met de nadruk op gezamenlijke ontwikkeling.

Klimaatadaptatie staat centraal in ons werk. Onze oplossingen helpen de waterzekerheid in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied te verbeteren, zodat de regio de uitdagingen van de klimaatverandering kan aangaan op een manier die gunstig is voor de samenleving, de economie en het milieu.

Deze pagina delen.