Om om te kunnen gaan met gevaren en noodsituaties hebben overheden, intergouvernementele, niet-gouvernementele en ontwikkelingsorganisaties evenwichtige maatregelen nodig van paraatheid, reactie en herstel. Zo kan kwetsbaarheid worden vermindert en kan er gewerkt worden aan capaciteitsopbouw, betere informatie en institutionele versterking.

Bij Deltares ondersteunen we autoriteiten bij het begrijpen en kwantificeren van kwetsbaarheden en risico's, en het ontwikkelen van robuuste en haalbare copingstrategieën voor natuurrampen.

In de Dominicaanse Republiek ondersteunen we bijvoorbeeld het ministerie van Openbare Werken en Communicatie om de robuustheid van hun wegennet zowel als hun besluitvormingsproces te verbeteren. We bieden hen tools en methodologieën om hen te helpen de locaties te identificeren die prioriteit hebben voor interventie en om hun investeringen op een objectieve en robuuste manier prioriteit toe te kennen, rekening houdend met een onzekere toekomst. Hiermee verwachten we dat ze efficiënt, effectief en duurzaam gebruik kunnen maken van (beperkte) middelen om het wegennet weerbaarder te maken tegen natuurrampen.

Proactief en geïntegreerd gevarenrisicobeheer, inclusief paraatheid, inzetbaarheid, noodhulp en herstel, maken deel uit van onze aanpak en we spelen een actieve rol in de gemeenschap van het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.

Het combineren van zachte (niet-structurele) en harde (structurele) maatregelen en het gebruik van Building with Nature-concepten staat centraal in de strategieën waaraan we met onze klanten werken.

Voorbeelden van ons werk

Vergelijkende evaluatie van tools voor het modelleren van droogterisico's (Global/Colombia)

Een gegevens- en modelleninventaris van alle relevante hydrologische en 'remote sensing' indicatoren, modellen, datasets en tools die kunnen worden gebruikt voor het detecteren, bewaken en voorspellen van droogterisico's in gebieden met schaarse gegevens zijn verzameld in een speciale catalogus. Binnen dit project is ook het stuk 'Principles and implementation guidance on assessing drought hazard and risk' samengesteld. Contactpersoon: Patricia Trambauer.

Evaluatie van grondwaterschaarste en overvloed als gevolg van klimatologische extremen in de Cauca-vallei (Colombia)

In dit project wordt een regionaal numeriek hydrogeologisch model van het zuiden van de vallei ontwikkeld en opgenomen in een beslissingsondersteunend instrument. De ondersteunende tool is bedoeld voor de regionale overheid om te beslissen over nieuwe putten, voor het plannen van pompschema's en om te helpen beslissen over ruimtelijke ordening om het grondwater te beschermen. Contactpersoon: Marta Faneca.

WaterLOUPE - Het beoordelen van de risico's van waterschaarste nu en in de toekomst (Colombia, Argentinië)

De WaterLOUPE-tool volgt gegevens met betrekking tot sociale, economische en klimaatfactoren die van invloed zijn op de beschikbaarheid van zoet water in stroomgebieden en geeft de informatie weer op een zeer visueel, gebruikersvriendelijk dashboard . De wetenschappelijk onderbouwde tool is laagdrempelig voor alle gebruikersgroepen en biedt scenario's tot een periode van dertig jaar. Het voert de risicobeoordeling voor elke deelnemer afzonderlijk uit, in plaats van één generieke risicobeoordeling per stroomgebied. Contactpersonen: Marta Faneca en Diana Morales Irato.

Langetermijnplanning van waterinvesteringen in het Chancay-Lambayeque stroomgebied met behulp van het Decision Tree Framework (Peru)

Deze studie beoordeelde de prestaties van Chancay-Lambayeque voor toekomstige klimatologische en demografische veranderingen en identificeerde robuuste aanpassingsopties, waaronder nieuwe reservoirs, meer grondwater pompen en natuurlijke infrastructuur. Contactpersoon: Ümit Taner.

Beoordeling van de impact van zeespiegelstijging en aanpassingspotentieel in het Caribisch gebied (Global, Caribische eilanden)

Revisiting Resilience in the Caribbean: a 360 degree approach' (Global, Caribbean Islands). In deze studie wordt een regionale schatting gemaakt van de effecten van zeespiegelstijging in termen van: a) kustoverstromingen en b) erosie van zandstranden met als doel proxy's af te leiden om het veerkrachtige potentieel van elk land van het Caribisch gebied en hun aanpassingsvermogen in te schatten. Contactpersoon: Alessio Giardino.

Deze pagina delen.