Argentinië

Onze voorbereidende haalbaarheidsstudie voor een nieuw kanaal in Argentinië toonde bijvoorbeeld aan dat een dergelijk kanaal de ruggengraat van de economische ontwikkeling zou kunnen zijn, met de voorwaarde dat het gepaard gaat met investeringen in nieuwe economische zones om lading te produceren en de congestie in de havens langs de Río Paraná en de Río de la Plata te verminderen. De resultaten helpen de overheid bij de strategische planning voor economische ontwikkeling.

Ecuador

In Ecuador toonde onze analyse van de rivieren Daule, Babahoyo en Guayas aan dat sedimentatieproblemen in de stad Guayaquil voornamelijk worden veroorzaakt door stroomafwaartse antropogene veranderingen in het estuarium in plaats van door stroomopwaartse ontbossing. Dit inzicht helpt gemeentes bij het selecteren van effectieve interventies.

Panama Kanaal

Andere voorbeelden van ons werk

Modelleren van de Magdalena rivier en versterken van de modelleringscapaciteit binnen CorMagdalena (Colombia)

De opdracht omvatte de bouw van een eendimensionaal model inclusief tweedimensionale inundatiemodelleringscapaciteit voor het stroomafwaartse deel van de Rio Magdalena, evenals morfologische modellering en waterkwaliteitsmodellering voor een geselecteerd pilotgebied. De opdracht benadrukte de capaciteitsopbouw, kennisoverdracht en on-the-job training van het personeel van CORMAGDALENA om ervoor te zorgen dat ze in staat zullen zijn om het model/de modellen na de uitvoering van het project te beheren, aan te passen, uit te breiden en volledig te gebruiken. Contactpersoon: Mohamed Yossef

Modelleren van de Mojana Delta met SOBEK 1D-2D (Colombia)

In deze opdracht werd een 1D-2D hydrodynamisch model geïmplementeerd met tweedimensionale inundatiemodelleringscapaciteit voor de regio La Mojana. Het model is ontwikkeld in samenwerking tussen Deltares en Fondo de Adaptación La Mojana Technical Office. De opdracht omvatte ook capaciteitsopbouw, kennisoverdracht en on-the-job training van het personeel van het Technisch Bureau om ervoor te zorgen dat het personeel op het vereiste technische niveau is om het model te beheren, te wijzigen of uit te breiden en om scenariosimulaties uit te voeren voor de regio La Mojana. Contactpersoon: Erik Mosselman

Nieuwe binnenwateren in Argentinië (Argentinië)

Deze opdracht betrof een voorbereidende haalbaarheidsstudie voor de Hidrovía Continental, een nieuw 635 km lang multifunctioneel kanaal in Argentinië. Wanneer het kanaal wordt geïntegreerd in een breder binnenvaartbeleid, in steunprogramma's voor de binnenvaart en in ruimtelijke ordening, kan het de ruggengraat worden van regionale systemen voor multimodaal vervoer en geïntegreerde watervoorraden. Contactpersoon: Erik Mosselman

Verzanding haven van Salaverry (Peru)

Een haven sedimentatie studie werd uitgevoerd voor Salaverry Terminal Internacional, de exploitant van de haven van Salaverry in Peru. Data-analyse en numerieke modellering werden gebruikt om de oorzaken van de sedimentatie van de haven te begrijpen. Er zijn verschillende mitigerende maatregelen voorgesteld en beoordeeld om de onderhoudsbaggerbehoefte van de haven te verminderen. Contactpersoon: Roderik Hoekstra

Studie naar het binnendringen en verspreiden van zout water in het Panamakanaal (Panama)

In dit project werd een analyse uitgevoerd naar het binnendringen van zout water in het Panamakanaalsysteem veroorzaakt door de werking van zowel de bestaande als de nieuwe scheepvaartsluizen. Ook de verspreiding van het binnengedrongen zoute water in het zoetwaterkanaalsysteem werd bestudeerd. Contactpersoon: Erik Ruijgh

Deze pagina delen.