Over Erik Mosselman

Erik Mosselman is onderzoeker rivieren en waterbouwkundig ingenieur met speciale expertise in fluviatiele morfodynamica, rivierbedregulering, ecologisch rivierherstel en overstromingsrisicobeheer. Hij werkte aan tal van rivieren in Europa, Azië, Afrika en Amerika, met langdurige betrokkenheid bij het programma Ruimte voor de Rivier voor de Rijntakken in Nederland, de ontwikkeling van een duurzame waterweg tussen de haven van Rotterdam en Duitsland, en de stabilisatie van de rivier de Brahmaputra-Jamuna in Bangladesh. Hij combineert brede systeemanalyse en wiskundige methoden met praktische engineering in toegepast onderzoek, onderwijs, en toegepast en strategisch advies. Hij gaf leiding aan de innovatie en ontwikkeling van numerieke morfodynamische modellen en begeleidde laboratoriumexperimenten en veldonderzoek.

Belangrijke onderwerpen in zijn onderzoek zijn oevererosie, banken, meanderen, vlechten, riviersplitsingen en loopverleggingen. Hij heeft grote belangstelling voor het gebruik van natuurlijke processen in oplossingen voor rivierherstel en adaptieve rivierbedregulering. In het programma Ruimte voor de Rivier ontwikkelde hij methoden voor morfologische effectbepaling en trad hij op als nationale auditor voor dergelijke beoordelingen door ingenieursbureaus. Voor de Europese Unie nam hij deel aan de vaststelling van hydromorfologische voorwaarden voor een goede ecologische toestand overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water. Hij nam deel aan teams voor het evalueren van overstromingsrampen en het beleid inzake overstromingsrisicobeheer in Frankrijk, Colombia en Canada. Hij richt zich actief op belanghebbenden en heeft verklarende publicaties geschreven voor een niet-deskundig publiek.

Ga naar de Google Scholar Citations van Erik Mosselman.

Werkervaring

 1. Deltares

  Specialist / Expert adviser / Deputy department head

  2008 - present
 2. Delft University of Technology

  Assistant professor / Researcher / Lecturer

  2001 - present
 3. WL | Delft Hydraulics

  (Senior) Adviser-researcher

  1991 - 2007
 4. Delft University of Technology

  Research assistant

  1987 - 1991
 5. Ministry of Defence

  Captain (conscript)

  1985 - 2006
 6. Delft University of Technology

  Research assistant

  1985
 7. Deltadienst of Rijkswaterstaat

  Free-lance employee (sea wave research)

  1982 - 1984

Deze pagina delen.