Over Erik Ruijgh

Erik Ruijgh is expert integraal watermanagement en senior projectleider waterbouwkundige infrastructuren

Hij begon zijn carrière in 1988 bij Waterbouwkunde in Delft met het modelleren van nutriëntenemissies van landbouwgronden in Nederland. Later ontwikkelde hij tijdens een reeks projecten in Centraal- en Oost-Europa, evenals in China, Zuidoost-Azië en Egypte, een generieke tool om de emissies van afvalstromen naar oppervlaktewater te modelleren. De tool is nu geïmplementeerd als Emission Module in de Deltares Software producten Sobek en Delft3D.

In 2002 werd de heer Ruijgh manager van de afdeling Delft Hydraulics Catchment Hydrology Division, verantwoordelijk voor afvoerextremen, de ontwikkeling van Delft-FEWS voor operationele overstromingsvoorspellingen, en wereldwijde hydrologie en klimaatverandering. Na de start van Deltares in 2008 gaf hij leiding aan de Deltares Catchment Hydrology Division, verantwoordelijk voor wereldwijde hydrologie en klimaatverandering, evenals stedelijke en regionale hydrologie.

Van 2010-2014 was hij wetenschappelijk manager voor de ontwikkeling van het Deltamodel voor het Nederlandse Deltaprogramma. Het Deltamodel bevat een breed scala aan modellen (hydrodynamisch, hydrologisch, dijksterkte, natuur, landbouw). Het overkoepelende doel van het Deltamodel is het ondersteunen van beleidsanalyses in integraal waterbeheer voor Nederland op het gebied van waterveiligheid en zoetwaterbeheer voor de komende eeuw.

Werkervaring

 1. Deltares

  Manager Deltares knowledge impulse program on Replacement of Hydraulic Infrastructure

  2018 - present
 2. Deltares

  Expert and senior project manager on hydraulic structures

  2015 - 2018
 3. Deltares

  Scientic manager development Deltamodel

  2010 - 2014
 4. Deltares

  Manager Catchment Hydrology Division

  2008 - 2010
 5. WL Delft Hydraulics

  Manager Catchment Hydrology Division

  2002 - 2007
 6. WL Delft Hydraulics

  Senior advisor, River Basin Management Division

  2000 - 2002
 7. WL Delft Hydraulics

  Marketing coordinator Central and Eastern Europe

  2000 - 2002
 8. WL Delft Hydraulics

  Environmental Engineer, River Basin Management Division

  1988 - 1999

Deze pagina delen.