Waterbeheerders moeten strategisch plannen

Waterbeheerders moeten strategische langetermijnplannen maken om waterbronnen te behouden, te beschermen en duurzaam te gebruiken. Er moet rekening gehouden worden met klimaatverandering, economische ontwikkeling en watervraag van alle verschillende gebruikers. Dit verplicht hen om een langetermijnperspectief aan te nemen, gebruik te maken van de beste beschikbare informatie en een goed en wetenschappelijk onderbouwd begrip van hun watersysteem te ontwikkelen.

Bij Deltares werken we samen met lokale, regionale en nationale overheden om beheerplannen voor watervoorraden op te stellen. In Cali, Colombia, hebben we bijvoorbeeld de regionale milieuautoriteit (DAGMA) ondersteund bij het ontwikkelen van hun grondwaterbeheer. In Coquimbo, Chili, analyseerden we het watersysteem en het bestuur om een methode te bedenken voor Integrated Water Resources Management (IWRM) en mogelijke oplossingen te identificeren om waterschaarste te verminderen.

In beide voorbeelden is onze open source software een belangrijk onderdeel geweest van het begrip van het watersysteem. In de Cauca Valle, Colombia, hebben we verschillende Deltares-softwarepakketten gebruikt om een geïntegreerde analyse te ondersteunen en stappen te zetten om de betrokkenheid van belanghebbenden te vergemakkelijken bij belangrijke beslissingen en planningen.

Ontwikkeling van benaderingen en op wetenschap gebaseerde methodologieën

Onze aanpak is gebaseerd op de kennis die is opgebouwd door actief bij te dragen aan de ontwikkeling en toepassing van het concept van Integrated Water Resource Management (IWRM) en Water Security wereldwijd, door benaderingen en op wetenschap gebaseerde methodologieën te ontwikkelen, door samen te werken met bedrijven, instellingen, belanghebbenden en water- en milieuautoriteiten in de hele regio en door open source-software te ontwikkelen en toe te passen.

Onze software en tools

Deltares Software beschikbaar voor de ondersteuning van IWRM omvat het River Basin Simulation Model (RIBASIM), voor waterplanning en wflow voor hydrologie, iMOD voor grondwatermodellering en D-Water Quality voor waterkwaliteit.Het nieuw ontwikkelde en gemeenschapsgerichte Blue Earth Platform vergemakkelijkt de integratie van de verschillende softwarepakketten, evenals het ophalen en gebruiken van de groeiende hoeveelheid wereldwijde gegevens en maakt dit gratis beschikbaar voor planners en modelleurs. Bovenal willen we de kennis van onze verbonden partijen versterken, groene groei ondersteunen en de intelligentie van het watersysteem verbeteren.

Heuvels Chili

Voorbeelden van ons werk

Tool voor geïntegreerd waterbeheer - HERMANA (Columbia)

Deze pilot ontwikkelde een real-time webgebaseerde waterinformatietool ter ondersteuning van geïntegreerd waterbeheer. Het toont weers- en watergegevens en genereert door de gebruiker gedefinieerde overzichten, voorspellingen en waarschuwingen die zijn afgestemd op de behoeften van waterschappen en hun belanghebbenden. Contactpersonen: Jan Talsma and Marta Faneca.

Bekijk de Spaanstalige video over HERMANA

Geïntegreerd beheer en efficiënt gebruik van watervoorraden in de Coquimbo-regio (Chili)

In dit project werd een methode voor geïntegreerd waterbeheer (Integrated Water Resources Management - IWRM) ontwikkeld en werd de haalbaarheid van toepassing van deze methode op het stroomgebied van de Elqui (ERB) beoordeeld. Een analyse werd uitgevoerd om de lokale natuurlijke water- en ondergrondse systemen te begrijpen in combinatie met waterbehandelingstechnologieën en best practices, waarbij belanghebbenden uit verschillende gebieden (waaronder de overheid) werden betrokken.

Ontwikkeling van de Paraná Delta (Argentinië)

In dit project werd de huidige staat van de Paraná rivierdelta gekarakteriseerd en werden de ontwikkelingsmogelijkheden geëvalueerd, gebaseerd op de ervaring van lokale groepen en de holistische visie van Nederlandse specialisten. Contactpersonen: William Oliemans en Patricia Trambauer.

Gerelateerde projecten

Deze pagina delen.