Op basis van een goed begrip van de werking van het watersysteem en de oorzaken van risico's ontwikkelen we met alle belanghebbende plannen om deze risico's nu en in de toekomst beheersbaar te houden.

Bij het verminderen van het overstromingsrisico besteden we specifieke aandacht aan het beschermen van kritieke infrastructuur, zodat deze zo lang mogelijk blijft functioneren tijdens een overstroming of zo snel mogelijk herstelt na een overstroming. We besteden bijzondere aandacht aan domino-effecten, verlies van vitale functies als gevolg van bijvoorbeeld verloren stroomvoorziening of overstroomde wegen.

Zo ondersteunen we bijvoorbeeld de lokale waterraad in Piura en Tumbes (Consejo de recursus hidricos) bij het uitwerken van drainage- en overstromingsplannen. Voor de stad Asunción hebben we een beslissingsondersteunend systeem ontwikkeld om mitigerende maatregelen te selecteren. Voor de steden Curidabat en Mexico City hebben we hydrodynamische modelleringsstudies uitgevoerd. Bij Deltares kunnen we jou helpen met de volgende stap om de overstromingsrisico's in jouw stad te verminderen.

Voorbeelden van ons werk

Verbetering van de overstromingsbestendigheid in de deltastad Guayaquil (Ecuador)

Er is een geïntegreerde klimaatadaptatiestrategie ontwikkeld om de overstromingsrisico's in de wijk Febres Cordero in Guayaquil te verminderen. Contactpersoon: Reinaldo Penailillo Burgos.

Veerkracht opbouwen tegen klimaatgebeurtenissen in het wegennet van Paraguay (Paraguay)

Er zijn richtlijnen opgesteld voor adaptieve weginfrastructuur die rekening houdt met extreme weersomstandigheden met behulp van de ROADAPT-aanpak (Roads for Today, Adapted for Tomorrow). Contactpersoon: Ahmed Elkadi.

Veerkrachtige transportinfrastructuur: ondersteuning voor de ontwikkeling van transportinfrastructuur aanpasbaar op klimaatverandering (Dominicaanse Republiek)

In deze studie voerde Deltares een risicobeoordeling uit voor meerdere natuurlijke gevaren van geofysische en hydrometeorologische oorsprong en voor verschillende scenario's van klimaatverandering, als basis voor de prioriteitsstelling en evaluatie van alternatieve aanpassingsinterventies. Contactpersonen: Mike Woning en Diana Morales Irato.

Een waterbeheer strategie voor de 'Sweet City' Curridabat (Costa Rica)

Deltares ondersteunde Curridabat bij het ontwikkelen van een ‘masterplan’ voor toekomstig waterbeheer om natuurlijke hulpbronnen te versterken en tegelijkertijd de kwaliteit van leven van burgers te verbeteren. Een hydrologisch wflowmodel en hydrodynamisch D-FlowFM-model werden opgesteld om gebieden in Curridabat met een grote kans op overstromingen te lokaliseren en om locaties met stroomobstructies (knelpunten) te identificeren. Contactpersoon: Hans Gehrels.

Een waterrobuustheidsplan voor de UNESCO-erfgoedzone Xochimilco, Mexico-Stad (Mexico)

In dit project werd een waterrobuustheidsplan ontwikkeld, als onderdeel van de veerkrachtstrategie van Mexico-Stad, met een visie en strategische acties om het hydrologische systeem van de erfgoedzone te beschermen en te herstellen. Het plan beschrijft de aanpak van klimaatverandering, geologische (bodemdaling en seismische) risico's en sociaaleconomische en ecologische uitdagingen. Contactpersoon: Hans Gehrels.

Deze pagina delen.