Over Hans Gehrels

Hans Gehrels is gepromoveerd in hydrologie en is een opinieleider op het gebied van duurzaam waterbeheer en stedelijke veerkracht. Zijn belangrijkste expertisegebieden zijn stedelijk waterbeheer, overstromingsrisico's, klimaatadaptatie en watergevoelig stedelijk ontwerp. Binnen Deltares is hij manager van het corporate team Urban Resilience.

In Nederland richt Gehrels zich op het initiëren en ontwikkelen van onderzoeksprogramma's voor water- en klimaatadaptatie-uitdagingen voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie). Hij is programmadirecteur van de onderzoekslijn Climate Resilient Cities binnen het Nationale Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat. Gehrels is lid van verschillende onderzoeksprogrammacommissies om de onderzoeksfinanciering te coördineren. Gehrels maakt deel uit van het programma team Water&Urban van het Global Center on Adaptation.

In het buitenland heeft Dr. Gehrels werkervaring in Nederland, Botswana, Canada, Costa Rica, India, Lao PDR, Mexico, Filipijnen, Puerto Rico, Singapore, Zuid-Afrika, Sri Lanka, USA, Oezbekistan en Vietnam. Gehrels is projectdirecteur van Deltares van een raamovereenkomst met de Wereldbank over stedelijke overstromingsrisicobeoordelingen in het City Resilience Program van de Wereldbank. Hij heeft recent als teamleider gewerkt aan projecten over stedelijke veerkracht in New York, Chennai en Mexico City, en aan projecten van de Wereldbank over overstromingsrisicobeheer in Vientiane, Colombo, Manilla en Ho Chi Minh City. Gehrels is lid van de raad van bestuur van de EU-tak van het Resilient Cities Network. Samen met dit wereldwijde netwerk van steden is Deltares betrokken geweest bij het opbouwen van weerbaarheid in Bangkok, Kaapstad, Chennai, Christchurch, Mexico City, Milaan, Montevideo, New Orleans, Rotterdam, San Juan, Semarang, Surat, Den Haag, Toronto, Vancouver en Washington DC.

Gehrels heeft ervaring als onderzoeker, als manager en als strategisch adviseur voor meerdere stakeholders. Hij werkte als onderzoeker bij TNO Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen en bekleedde de functie van universitair docent aan de Technische Universiteit Delft, waar hij zich richtte op stochastische hydrologie en geohydrologie. Gehrels was algemeen directeur van verschillende afdelingen stedelijk waterbeheer bij TNO en Deltares, waar hij verantwoordelijk was voor projectmanagement, financiële resultaten en personeelszaken. Als strategisch adviseur ondersteunt hij zowel de Nederlandse overheid bij de ontwikkeling van kennisprogramma's op het gebied van water en klimaatadaptatie, als steden bij complexe projecten die gericht zijn op het verbeteren van de stedelijke water- en klimaatbestendigheid. Gehrels is (co-)auteur van verschillende publicaties voor internationale peer-reviewed tijdschriften die ingaan op onderwerpen zoals overstromingsrisicobeheer, oppervlakte- en grondwatermodellering, tijdreeksanalyse, hydrologie van onverzadigde zones en heterogeniteit van aquifers.

Deze pagina delen.