Met deze instrumenten wordt uitgegaan van de ecosysteembenadering, een beheersparadigma dat de mens en het onderliggende ecosysteem omvat. De wetenschappelijke basis voor deze aanpak dient te worden versterkt en er moeten praktische hulpmiddelen worden ontwikkeld en getest voor invoering van het beleid. Vooral criteria voor het beoordelen van kosten en baten van beheersmaatregelen zijn slecht ontwikkeld, in het bijzonder voor het complexe mariene milieu dat op veel manieren wordt benut en waar beheersconflicten veel voorkomen.

Het project KNOWSEAS heeft de wetenschappelijke basis voor het beheer van de Europese zeeën versterkt door praktische toepassing van systeemanalyse. Het project werkte op de twee schalen voor het EU-beleid in ontwikkeling: de schaal van de regionale zee en de exclusieve economische zones van de lidstaten. Er is een nieuwe aanpak voor besluitvormingsanalyses ontwikkeld om de schaaldiscrepanties te onderzoeken.

Deltares heeft bijgedragen aan het werkpakket voor modelleermethoden. De bijdrage was gericht op de relatie tussen aanvoer van rivieren en gevolgen van kustvervuiling en bood een degelijke wetenschappelijke basis voor het omgaan met dergelijke gevolgen. Bovendien heeft Deltares bijgedragen aan de ontwikkeling van de beheermethode op ecosysteembasis, Ecosystem-Based Management System (EBMS). Alle KNOWSEAS-tools zijn ontwikkeld in de vroege fasen van het project, ze zijn getest voor de regionale zeeën en uiteindelijk geëvalueerd en waar nodig aangepast aan de behoeften van de praktijk van het waterbeheer.

knowseas

Deze pagina delen.