Verhalenoverzicht

 1. Nederland 5500 v Chr

  Het ontstaan van het Nederlandse kustlandschap.

  Geologische en paleogeografische kaarten zijn nooit ‘af’. Door nieuw onderzoek komen gedetailleerdere gegevens beschikbaar, waardoor de bestaande kaartbeelden beter onderbouwd en verder verbeterd kunnen worden. Deze paleografische kaarten zijn van grote waarde voor het begrijpen van de kustdynamiek in het verleden en voorspellen van kustveranderingen in de toekomst.

  14 maart 2023

 2. Grondwatermeting met bewoners in New Orleans 735x335

  Zelf grondwater meten

  Blog

  Hoe hoog of laag staat het grondwaterpeil op jouw perceel? Te hoge of te lage grondwaterstanden kunnen voor schade zorgen. Met onderstaande instructies kun je zelf het grondwaterpeil meten en ontdekken hoe dit peil verandert door bijvoorbeeld regen, droogte of door bouwwerkzaamheden bij jou in de buurt.

  10 maart 2023

 3. 20201201 Oude Maas Heinenoord 2 scaled 736x190 acf cropped

  12 Veelgestelde vragen over hoogwater op rivieren

  Achtergrond

  De piekafvoer van de Maas begin 2023 is de hoogste gemeten afvoer sinds de start van de metingen in juli 2021. De nummers 2 en 3 uit de lijst van hoogste afvoeren, de hoogwaters van januari 1926 en december 1993, hadden een piekafvoer in dezelfde orde van grootte (tussen 3000 m3/s en 3300 m3/s).

  29 januari 2023

 4. HSL langs snelweg

  Drie gidsprincipes op weg naar toekomstbestendige infrastructuur

  Achtergrond

  Nederland moet de komende decennia flink investeren in infrastructuur en strategische keuzes maken om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Het is daarbij essentieel om lange termijn ontwikkelingen in Nederland af te stemmen op de lokale ontwikkelingen en transformatie van infrastructuur. De Nederlandse infrastructuur behoort tot de top drie in de wereld en houdt vandaag de dag onze economie draaiend.

  24 juni 2021

 5. Droogte natte heide Dwingelderveld zomer

  Reflectie op het Nederlandse waterbeheer

  Nederland heeft een slim en doordacht watersysteem. Daar zijn wij Nederlanders trots op. Maar als we met ons waterbeheer doorgaan op de huidige weg dan zwemmen we op termijn in een fuik. Dat kunnen we voorkomen, maar dat vergt wel dat we nu keuzes maken, zo betoogden Marjolein Mens en Marjolijn Haasnoot in september 2020 op het Springtij Forum. Ruimtelijke ingrepen en transities in de landbouw en energie kunnen we aangrijpen om ook ons waterbeheer aan te passen aan klimaatverandering.

  13 oktober 2020

 6. Droogte nieuwsartikel

  Derde jaar op rij: kans op lage grondwaterstanden in de zomer

  Blog

  Anderhalve maand geleden stond het water nog op de velden en stroomden de Nederlandse rivieren ver buiten de reguliere oevers. De afgelopen weken waren er veel berichten over een toenemend watertekort voor de natuur en de landbouw. Hoewel we niet weten hoeveel regen de komende weken gaat vallen, kan met het Landelijk Hydrologisch Model wel een prognose worden gemaakt van de grondwaterstanden. Hieruit blijkt dat de kans op (te) lage grondwaterstanden deze zomer aanwezig is, ook als de weersomstandigheden omslaan naar ‘normaal’ voor de tijd van het jaar.

  4 mei 2020

 7. Gieter

  Het Nationale Gieter Idee op de Veluwe

  Blog

  De droogte van 2018 en 2019 lieten zien dat Nederland naast teveel water ook een ernstig tekort aan water kan hebben. Regen dat in de winter valt wordt te snel afgevoerd waardoor grondwaterstanden in de zomer verder dalen dan nodig is, ook in normale jaren. Vooral in de zandgebieden is het vasthouden van water moeilijk omdat het landschap erop is ingericht zo efficiënt mogelijk water af te voeren. Hierdoor vallen beken en sloten sneller droog, verdroogt de natuur en heeft ook de landbouw last van droogteschade.

  28 april 2020

 8. Drought

  Droogte in steden: een wereldwijd probleem

  Blog

  Wereldwijd zijn er maar liefst 54 steden met een groot droogterisico. Onze oplossing? Kennis over watersystemen en goed bestuur. Lees hier meer over in onderstaand blog van grondwaterexpert Dimmie Hendriks.

  31 mei 2018

 9. Arctic ijsrots zeespiegelprojecties

  Zeespiegel Nederlandse kust in 2017 hoogste ooit gemeten

  Let op: dit bericht is door recent onderzoek gedateerd. Met de Zeespiegelmonitor 2022 geeft Deltares een update van de resultaten. In het jaar 2017 was de gemiddelde zeespiegel langs de Nederlandse kust hoger dan ooit eerder gemeten. De Nederlandse zeespiegel, het gemiddelden van de metingen van zes getijstations, steeg naar 11 cm boven NAP. De laatste hoogste meting was in 2007, toen de gemiddelde zeespiegel 9 cm boven NAP was. Waarom stond het water in 2017 zo hoog?

  12 januari 2018

 10. Grid mediteranean area 01 735x735

  De toekomst van real-time forecasting

  Blog

  Het maken van real-time voorspellingen of verwachtingen, met het oog op het uitgeven van waarschuwingen voor hoogwater, is één van de meest effectieve manieren om hoogwaterrisico te reduceren.

  22 juli 2017