Publicaties

Regelmatig verschijnen er nieuwe relevante publicaties. Op deze pagina vind je een overzicht van een selectie toonaangevende publicaties.

Filters

 • Nederlands
 • Engels

Filters

 • Report Deltares
 • Monograph
 • Artikel (tijdschrift)
 • Artikel (congres)
 • Dissertation
1621 publicaties gevonden
 1. 01-12-2023

  Noise audit : analyse van ruis in waterstandsverwachtingen voor de Nederlandse kust

  Er zijn veel situaties waarin de oordelen van professionals van elkaar verschillen. Als dat ongewenst is, spreken we van ruis (in het Engels: noise): variabiliteit waar die ongewenst is. Met een noise audit wordt de omvang van ruis vastgesteld. Bij WMCN-Kust worden met enige regelmaat waterstandsverwachtingen gemaakt voor locaties langs de…
 2. 01-12-2023

  Relevante ontwikkelingen en nieuwe inzichten voor de herijking van het Deltaprogramma: Een eerste verkenning

  Iedere zes jaar worden de deltabeslissingen en voorkeurstrategieën van het deltaprogramma herijkt. Dit jaar is de tweede herijking gestart waarin de deltabeslissingen en voorkeurstrategieën die zijn vastgelegd in 2021 worden bekeken en eventueel aangepast of aangescherpt. Deze herijking zal in 2026 afgerond worden. De herijking kijkt over de…
 3. 01-12-2023

  Morfologische analyse systeemsuppletie Terschelling (Zeegat van het Vlie)

  Rijkswaterstaat overweegt om een systeemsuppletie te plaatsen in het Zeegat van het Vlie, om o.a. structurele erosie van de Noordsvaarder (op de zuidwestelijke kop van Terschelling te compenseren. Deltares is gevraagd om te onderzoeken hoe de banken op de buitendelta (onder andere de Noordwestgronden en Westergronden) zich morfologisch gedragen.…
 4. 01-12-2023

  Blending van radar nowcast en Harmonie: implementatie en analyse

  Een alternatief om tot betere neerslagverwachtingen voor de eerste uren in de toekomst te komen is wenselijk voor het Nederlandse waterbeheer. In dit onderzoek hebben we de STEPS blendingmethode toegepast om radarnowcasts van de KNMI weerradars te combineren met Harmonie (het numerieke weermodel van KNMI). De blendingmethode is onderdeel van het…
 5. 01-12-2023

  Bodemschuifspanning Gemeenschappelijke Maas : duiding op basis van modelberekeningen en veldmetingen

  In juli 2021 is er uitzonderlijk hoogwater geweest in de Maas, waardoor veel schade is ontstaan. Naast de materiële schade is er ook veel erosie en sedimentatie geweest. Lokaal zijn erosiekuilen ontstaan tot meer dan 10 m diep. Langs veel trajecten zijn oevers geërodeerd, en er zijn grote zandafzettingen geweest. De verplaatste volumes worden nog…
 6. 01-12-2023

  Verkenning waterlabel : Stap 1 - inventarisatie van (ervaringen met) bestaande labels en voorziene (on)mogelijkheden, met focus op woningen

  Naar aanleiding van de overstromingen in Limburg heeft de beleidstafel wateroverlast en hoogwater geadviseerd om de invoering van een verplicht waterlabel voor woningen en andere gebouwen te verkennen. Dit om het waterbewustzijn rond extreme neerslag en overstromingen bij de (ver-)koop van woningen te vergroten en handelingsperspectief te bieden.…
 7. 01-12-2023

  Samenwerking met China - MoU : uitgevoerde werkzaamheden 2023

  Naast internationale samenwerkingen met USA (U.S. Army Corps of Engineers) en de UK (Environment Agency) is er ook een samenwerking met China. Dit rapport beschrijft de uitgevoerde werkzaamheden die Deltares heeft uitgevoerd voor deze samenwerking. Deze samenwerking bestaat, naast RWS, uit de volgende partijen; de HRC-Huaihe River Commission en…
 8. 01-12-2023

  Morphological model for the river Rhine : First (v0) model of the Waal branch

  This report describes the set-up of a pilot version (v0) of a 2D morphological model of the Waal river. The model will be developed further and calibrated in the coming years.
 9. 01-12-2023

  Stappenplan voor implementatie digitale systeemrapportage in het primaire proces : praktisch werkdocument

  De systeemrapportage is bedoeld als basisdocument om meerdere trajecten een vliegende start te geven, omdat de rapportage de data, informatie en kennis van de Deltawateren ontsluit. De doelgroep voor de systeemrapportage zijn inhoudelijke professionals bij overheden, kennisinstellingen en marktpartijen die, met de systeemrapportages, ondersteund…
 10. 01-12-2023

  Het gebruik van kunstmatig licht onder zonneparken als mitigerende maatregel om primaire productie te herstellen

  Dit rapport onderzoekt de haalbaarheid van kunstmatig licht onder zonneparken op oppervlaktewateren als mitigatiemaatregel voor het herstellen van de aquatische primaire productie. Zonneparken op water kunnen de waterkwaliteit beïnvloeden door het beschaduwen van het wateroppervlak, wat lokale afname van zuurstofproductie en ongunstige…
 11. 01-12-2023

  Eindrapport Quick Reaction Force 2023

  Het doel van de Quick Reaction Force (QRF) is om waterveiligheidskennis te verbeteren door betere verwerving, ontsluiting en gebruik van velddata rondom stormen en hoogwaters. Om dit te bereiken, biedt de QRF een structuur voor een betere afstemming tussen de betrokken stakeholders over ontsluiting van velddata, de verwerving van (eventueel…
 12. 01-12-2023

  Eindrapportage Beheer- en Noodmaatregelen 2023

  In het verlengde van eerdere jaren heeft RWS aangegeven om verder invulling te willen geven aan een vervolg van het project Wiki Noodmaatregelen. Naast Rijkswaterstaat (programma SITO 2023 VOW en SITO 2023 BenO Waterkeringen) is ook STOWA opdrachtgever voor dit project. In 2023 is op hoofdlijnen ingezet op de volgende onderwerpen: • Waarnemen bij…