Publicaties

Regelmatig verschijnen er nieuwe relevante publicaties. Op deze pagina vind je een overzicht van een selectie toonaangevende publicaties.

Filters

 • Nederlands
 • Engels

Filters

 • Report Deltares
 • Monograph
 • Artikel (tijdschrift)
 • Artikel (congres)
 • Dissertation
1634 publicaties gevonden
 1. 01-12-2023

  Samenwerking met China - MoU : uitgevoerde werkzaamheden 2023

  Naast internationale samenwerkingen met USA (U.S. Army Corps of Engineers) en de UK (Environment Agency) is er ook een samenwerking met China. Dit rapport beschrijft de uitgevoerde werkzaamheden die Deltares heeft uitgevoerd voor deze samenwerking. Deze samenwerking bestaat, naast RWS, uit de volgende partijen; de HRC-Huaihe River Commission en…
 2. 01-12-2023

  Morphological model for the river Rhine : First (v0) model of the Waal branch

  This report describes the set-up of a pilot version (v0) of a 2D morphological model of the Waal river. The model will be developed further and calibrated in the coming years.
 3. 01-12-2023

  Stappenplan voor implementatie digitale systeemrapportage in het primaire proces : praktisch werkdocument

  De systeemrapportage is bedoeld als basisdocument om meerdere trajecten een vliegende start te geven, omdat de rapportage de data, informatie en kennis van de Deltawateren ontsluit. De doelgroep voor de systeemrapportage zijn inhoudelijke professionals bij overheden, kennisinstellingen en marktpartijen die, met de systeemrapportages, ondersteund…
 4. 01-12-2023

  Het gebruik van kunstmatig licht onder zonneparken als mitigerende maatregel om primaire productie te herstellen

  Dit rapport onderzoekt de haalbaarheid van kunstmatig licht onder zonneparken op oppervlaktewateren als mitigatiemaatregel voor het herstellen van de aquatische primaire productie. Zonneparken op water kunnen de waterkwaliteit beïnvloeden door het beschaduwen van het wateroppervlak, wat lokale afname van zuurstofproductie en ongunstige…
 5. 01-12-2023

  Eindrapport Quick Reaction Force 2023

  Het doel van de Quick Reaction Force (QRF) is om waterveiligheidskennis te verbeteren door betere verwerving, ontsluiting en gebruik van velddata rondom stormen en hoogwaters. Om dit te bereiken, biedt de QRF een structuur voor een betere afstemming tussen de betrokken stakeholders over ontsluiting van velddata, de verwerving van (eventueel…
 6. 01-12-2023

  Eindrapportage Beheer- en Noodmaatregelen 2023

  In het verlengde van eerdere jaren heeft RWS aangegeven om verder invulling te willen geven aan een vervolg van het project Wiki Noodmaatregelen. Naast Rijkswaterstaat (programma SITO 2023 VOW en SITO 2023 BenO Waterkeringen) is ook STOWA opdrachtgever voor dit project. In 2023 is op hoofdlijnen ingezet op de volgende onderwerpen: • Waarnemen bij…
 7. 01-12-2023

  Ontwikkelstrategie seizoensafhankelijke hydraulische randvoorwaarden : memo

  Werkzaamheden aan dijken en kunstwerken worden normaal gesproken uitgevoerd buiten het stormseizoen. De omvang van het onderhoud en versterkingsopgaven is dermate groot dat het steeds moeilijker wordt dit te realiseren. Klimaatverandering kan het in de toekomst zelfs onmogelijk maken om alle werkzaamheden in het open seizoen te passen. Dat heeft…
 8. 01-12-2023

  Kwaliteitscontrole GRADE-Vecht

  Sinds 2019 wordt gewerkt aan de Generator of Rainfall and Discharge Extremes Vecht (GRADE Vecht) om de afvoerstatistiek voor de Overijsselse Vecht bij Dalfsen te bepalen. Deze statistiek wordt ontwikkeld voor gebruik in het Beoordelings- en Ontwerp Instrumentarium (BOI). In 2023 zijn de werkzaamheden aan de GRADE-modellentrein afgerond. Na de…
 9. 01-12-2023

  Groundwater module SOBEK : A groundwater module for the hydraulic model of the Rhine between Andernach and Lobith in GRADE

  A groundwater module SOBEK has been developed as module for the SOBEK 3 model of the Rhine to represent the water exchange between river and aquifer. Several model runs have been carried out and the simulation results were analysed to assess the usage of the groundwater module SOBEK with respect to three aspects: 1) Added value of modelling…
 10. 01-12-2023

  Evaluation of discharge extremes in the Meuse river and her tributaries

  In July 2021, extreme discharges caused extensive flooding in many tributaries of the Meuse, driven by an intense precipitation event. At these locations, this event was the highest observed on records and much higher than previous extremes observed. This event also happened in summer, which makes the event even more rare. Frequency analysis…
 11. 01-12-2023

  Synthesizing soil needs and drivers of change across Europe and land use type (PREPSOIL deliverable 2.1)

  The European Union’s Soil Mission implementation plan lists multiple societal needs from healthy soils. To meet these demands PREPSOIL is supporting the implementation of the Soil Mission by creating awareness and knowledge on soil needs among stakeholders in regions across Europe. PREPSOIL aims to increase awareness of Living Labs as a means of…
 12. 01-11-2023

  Monitoring Perkpolder : jaarrapportage 2022

  In Perkpolder is in 2015 een nieuw buitendijks natuurgebied aangelegd ter grootte van 55 hectare. Als gevolg van de aanleg is de zeedijk landinwaarts komen te liggen. Bij de aanleg van de nieuwe zeedijk is thermisch gereinigde grond (TGG) verwerkt als kernmateriaal. De dijk is afgedekt met een leeflaag. Naast het natuurgebied is -op het…