Nieuws

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen van Deltares op het gebied van water en ondergrond.

 1. GLOBGM kl

  Het eerste tijdsafhankelijke grondwatermodel met hoge resolutie van de wereld

  Grondwaterwetenschappers en modelontwikkelaars van de Universiteit Utrecht en Deltares sloegen de handen ineen om het allereerste wereldwijde grondwatermodel van 1 km te maken. Dit is een belangrijke stap richting een betere weergave van grondwater in wereldwijde water- en klimaatmodellen.

  15 januari 2024

 2. Hoog water Wijk bij Duurstede december 2023 web

  Terugblik hoogwaterpiek kerstvakantie 2023-2024

  Het hoge water hield Nederland in zijn greep in de kerstvakantie van 2023-2024. De Maeslantkering sloot een etmaal vanwege hoge waterstanden op zee als gevolg van storm Pia. Voor de tweede keer in de geschiedenis gingen de vijf grote Nederlandse waterkeringen tegelijkertijd dicht. Grote hoeveelheden neerslag, aangevuld met smeltwater, zorgden vervolgens voor een hoogwaterpiek in de grote rivieren als de Rijn. De Waal, Nederrijn-Lek en IJssel en de Maas stonden hoog, evenals kleinere rivieren als de Vecht, de Regge en de Dinkel. En de peilen in het IJsselmeer en Markermeer bereikten recordhoogtes. We blikken terug en kijken vooruit: wat vraagt dit voor toekomstig onderzoek?

  9 januari 2024

 3. Onderzoek overstromingen en financiele sector min

  Vijf vragen over de gevolgen van overstromingen op de financiële sector

  Extremere waterstanden komen steeds vaker voor in ons land. Wat zijn de effecten van overstromingsrisico’s op de financiële sector? Deltares onderzocht dit samen met De Nederlandsche Bank (DNB).

  20 december 2023

 4. Working together to strengthen coastal resilience

  Samen de weerbaarheid van kustgebieden versterken

  Kustgebieden zijn vitale ecosystemen waar 40 procent van de wereldbevolking leeft en die hotspots voor biodiversiteit herbergen, die van cruciaal belang zijn voor de vastlegging van koolstof. Ondanks hun grote belang ontbrak het tot voor kort aan een uitgebreid begrip van deze gebieden.

  15 december 2023

 5. Dollard modderige kusten

  Dynamiek modderige kusten voor het eerst in kaart gebracht

  Waar modderige stranden zich bevinden en hoe ze veranderen, is met behulp van satellietbeelden, machine learning en verschillende kustdatasets voor het eerst wereldwijd in beeld gebracht. Zo blijkt dat sinds 1988 driekwart van de modderige kusten in de wereld aanzienlijk is veranderd. Een onderzoek van Deltares, TU Delft, KU Leuven en de East China Normal University van Shanghai, maakt het mogelijk lokale inzichten en waterkerende oplossingen op te schalen naar andere plekken in de wereld. Het onderzoek is gepubliceerd in Nature.

  14 december 2023

 6. Rijn maas afbeelding

  Toekomstige rivierafvoeren Rijn en Maas: lager in de zomer en hoger in de winter

  In opdracht van het Ministerie van IenW zijn Deltares, Rijkswaterstaat en het KNMI een samenwerking aangegaan om inzichten vanuit de nieuwe klimaatscenario’s te vertalen naar het afvoerregime van de Rijn en Maas. Deze analyse laat zien dat voor beide rivieren de gemiddelde winter- en voorjaarsafvoeren omhoog gaan. In het zomerhalfjaar (maart-augustus) zullen de gemiddelde afvoeren verder dalen, door minder neerslag en hogere verdamping in de stroomgebieden van Rijn en Maas. De totale afvoer van water in het winterhalfjaar (september-februari) neemt toe door stijgende temperaturen.

  13 december 2023

 7. Windmolenparken Noordzee web

  Slimmer ruimtegebruik op natuurinclusieve windparken Noordzee

  In onze energietransitie speelt de Noordzee een grote rol. De ruimte die nodig is voor windparken op zee is enorm, wat invloed heeft op het ecosysteem en op alle andere activiteiten die er plaatsvinden. Hoe zijn offshore windparken zo te ontwerpen en gebruiken dat ze ook functioneren als voedsel- en energiefabriek en bijdragen aan biodiversiteitsherstel? Dit is onderzocht in het Joint Industry Project TKI Road2SID, gecoördineerd door Deltares.

  12 december 2023

 8. foto oosterschelde roggeplaat

  Effectief ingrijpen tegen zandhonger in de Oosterschelde

  Een belangrijke vraag want naast achteruitgang van de natuur kan zandhonger in de Oosterschelde, maar ook in vergelijkbare systemen wereldwijd, op de lange termijn ook veiligheidsproblemen voor het achterland opleveren. Om voorbereid te zijn op een onzekere toekomst van de platen, schorren en slikken in intergetijdengebieden is er onlangs een ‘kenniscommunity suppleties voor natuur’ opgericht. Deze gemeenschap gaat een kennisagenda opstellen voor 2024-2033.

  4 december 2023

 9. Benelux waterdag

  JCAR ATRACE programma officieel van start

  JCAR ATRACE, een samenwerkingsprogramma dat wetenschappelijk toegepast onderzoek naar het beheer van overstromings- en droogterisico’s in regionale stroomgebieden faciliteert, is tijdens de Benelux-Waterdag op 29 november officieel van start gegaan.

  30 november 2023

 10. Noordzee 3 11zon

  Zeespiegel Nederlandse kust verder gestegen in 2022

  Deltares presenteert vandaag de jaarlijkse berekening van de stand van de zeespiegel langs de Nederlandse Kust. Bij de vorige, uitgebreidere, vierjaarlijkse rapportage is voor het eerst, naast de wereldwijde waarneming, ook langs de Nederlandse kust een versnelling van de zeespiegelstijging vastgesteld. Die conclusie blijft staan, nu de gegevens voor 2022 zijn toegevoegd. De zeespiegel langs de Nederlandse kust kan nog steeds het best beschreven worden door een trend van 1,8 mm/jaar tot 30 jaar geleden, en een toename van de gemiddelde jaarlijkse stijging naar 2,9 mm/jaar in de periode erna.

  30 november 2023

 11. GS KORFF MANDY 003

  Mandy Korff benoemd als topexpert van de Netherlands Academy of Engineering

  Deze maand is bekend geworden dat de Netherlands Academy of Engineering (NAE) het belang van technologische innovatie benadrukt met de aanstelling van 62 leden. Een van de leden is Mandy Korff, expert bij Deltares op het gebied van funderingstechniek.

  21 november 2023

 12. Strategisch onderzoek activiteitenplan 2024 gepubliceerd

  Deltares heeft het Activiteitenplan Missiegedreven onderzoek 2024 gepubliceerd. Het Activiteitenplan missiegedreven onderzoek schetst de hoofdlijnen van het Strategisch Onderzoek dat Deltares in 2024 gaat uitvoeren.

  1 november 2023