Nieuws

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen van Deltares op het gebied van water en ondergrond.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Watervoorraad
 • Overstromingen
 • Droogte
 • Zeespiegelstijging
 • Bodemdaling
 • Energietransitie
 • Toekomstbestendige infrastructuur
199 nieuws items gevonden
 1. 12-05-2023

  Kademuren slimmer beschermd door beter inzicht in schroefstralen

  Havenbedrijven en vaarwegbeheerders beschermen hun infrastructuur, zoals kades en ligplaatsen bij sluizen, doorgaans tegen erosie als gevolg van scheepsschroeven met bodembescherming. Recent onderzoek brengt het gedrag van de stroming veroorzaakt door scheepsschroeven bij het aan- en afmeren beter in kaart met nieuwe meettechnieken en…
 2. 10-05-2023

  Dijken op getijdenzand: veel sterker dan gedacht

  Dijken waarvan de ondergrond is opgebouwd uit getijdenzand (zand afgezet in een getijdengebied) bieden meer weerstand tegen ‘piping’ dan dijken op rivierzandafzettingen. Dat is de uitkomst van een grootschalig innovatief onderzoeksproject dat werd gehouden in de Hedwigepolder in Zeeland. Dankzij dit project wordt minimaal 160 miljoen euro…
 3. 21-04-2023

  Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen officieel geopend

  Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is vandaag officieel geopend tijdens het Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS). TISOLS is een internationaal wetenschappelijk congres over bodemdaling. Nederland is na bijna 30 jaar weer gastland voor dit congres.
  Bodemdaling
 4. 14-04-2023

  Kees Maas prijs voor artikel over droogte zandgronden

  Het artikel ‘Beter bestand tegen droogte: oplossingsrichtingen voor een hydrologisch goed functionerend grondwatersysteem in de zandgebieden van Nederland’ heeft de Kees Maas prijs gewonnen.
 5. 07-04-2023

  Inschrijving mkb faciliteiten challenge Deltares weer geopend

  De mkb challenge bij Deltares is weer geopend. Dit keer maken mkb’ers & start-ups (gevestigd in NL) in de Geotechniek de unieke mogelijkheid om hun innovatieve initiatieven naar een hoger niveau te tillen.
 6. 04-04-2023

  Integrale grondwaterstudie laat zien hoe water en bodem sturend zijn

  In het rapport ‘Integrale Grondwaterstudie Nederland’ worden voor een breed publiek de opgaven, aandachtspunten en mogelijke oplossingen voor het grondwater op landelijke schaal gepresenteerd. De verschillende opgaven en oplossingsrichtingen zijn door Deltares in beeld gebracht in samenwerking met andere kennisinstellingen. Deze informatie helpt…
 7. 29-03-2023

  Stijging zeespiegel langs Nederlandse kust is toegenomen

  Deltares presenteert vandaag, in samenwerking met KNMI, de vierjaarlijkse rapportage over de waargenomen stand van de zeespiegel langs de Nederlandse Kust. Met verbeterde analysetechnieken is de invloed van de wind op de zeespiegel nauwkeuriger vastgesteld. De conclusies over de zeespiegelstijging zijn daardoor robuuster. Het meest opvallende…
 8. 24-03-2023

  Benoeming nieuwe leden Wetenschappelijke Klimaatraad

  De ministerraad heeft op voordracht van minister Jetten voor Klimaat en Energie ingestemd met de benoeming van negen nieuwe leden van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) per 15 april 2023. Een van de leden is Marjolijn Haasnoot, expert klimaatadaptatie bij Deltares.
 9. 24-03-2023

  International Panel on Deltas, Coastal Areas and Islands officieel van start op de VN-Waterconferentie

  Het ‘International Panel on Deltas, Coastal Areas, and Islands’ (IPDC) is officieel van start gegaan op de VN-Waterconferentie 2023. Het IPDC is een uniek partnerschap dat regeringen, financiële instellingen, wetenschappelijke deskundigen en personen uit de praktijk uit de hele wereld samenbrengt. Tijdens het evenement spraken ministers en…
 10. 23-03-2023

  Overstromingskans binnen dertig jaar op veel plekken in de wereld vertienvoudigd

  Na de watersnoodramp van 1953 duurde het bijna 45 jaar voordat de deltawerken volledig op orde waren. Willen we Nederland beschermen tegen de stijgende zeespiegel, dan is het dus zaak om op tijd maatregelen te nemen. Maar hoeveel tijd hebben we nog? Onderzoekers van onder andere de Universiteit Utrecht, Deltares en NIOZ bedachten een nieuwe…
 11. 23-03-2023

  Collectieve duurzame warmtesystemen technisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar

  Het driejarige innovatieprogramma WarmingUP laat zien dat collectieve duurzame warmtesystemen technisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Anders verwarmen dan met aardgas vereist nieuwe infrastructuren en regels. De samenwerking met bijna 60 partijen uit de hele warmteketen leverde nieuwe kennis, instrumenten en technieken op voor de…
 12. 20-03-2023

  IPCC geeft aan: maatregelen voor noodzakelijke en urgente klimaatacties zijn beschikbaar

  Vandaag werd het Synthesis rapport gepresenteerd van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het rapport markeert het einde van de zesde assessment cyclus en integreert de special reports (zoals SROCC) en de rapportages van werkgroep 1 over klimaatverandering, werkgroep 2 over klimaatgevolgen en adaptatie en werkgroep 3 over…
 13. 14-03-2023

  Nieuwe editie van Deltalife: De impact van water op de toekomst

  Deze week is een nieuwe editie van ons magazine Deltalife verschenen. We gaan in op de water conferentie in New York, die volgende week plaatsvindt. Het is onvoorstelbaar dat al zolang miljarden mensen geen toegang hebben tot schoon en veilig drinkwater of sanitatie. Het interview met Nathalie Olijslager staat hierbij stil.
 14. 14-03-2023

  Deltares verbindt beleid en wetenschap tijdens de VN-Waterconferentie en Water Week in New York

  Deze week zullen leiders en besluitvormers van over de hele wereld samenkomen in New York voor de VN-Waterconferentie 2023 en de New York Water Week. Dit is het moment voor actie, zodat we voor waterzekerheid voor iedereen kunnen zorgen. Deltares is aanwezig om onze kennis en expertise te delen, belanghebbenden samen te brengen en beleid en…
 15. 10-03-2023

  Waterschap Brabantse Delta bereidt zich voor op extreme klimaatverandering

  Deltares heeft in samenwerking met het waterschap Brabantse Delta een globale analyse gemaakt van de mogelijke impact van een grootschalige neerslaggebeurtenis, zoals de Limburgbui in juli 2021. Ook geven Deltares experts aanbevelingen over hoe het waterschap zich goed kan voorbereiden, waaronder betere informatiesystemen en een goede…