Nieuws

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen van Deltares op het gebied van water en ondergrond.

 1. Working together to strengthen coastal resilience

  Samen de weerbaarheid van kustgebieden versterken

  Kustgebieden zijn vitale ecosystemen waar 40 procent van de wereldbevolking leeft en die hotspots voor biodiversiteit herbergen, die van cruciaal belang zijn voor de vastlegging van koolstof. Ondanks hun grote belang ontbrak het tot voor kort aan een uitgebreid begrip van deze gebieden.

  15 december 2023

 2. Dollard modderige kusten

  Dynamiek modderige kusten voor het eerst in kaart gebracht

  Waar modderige stranden zich bevinden en hoe ze veranderen, is met behulp van satellietbeelden, machine learning en verschillende kustdatasets voor het eerst wereldwijd in beeld gebracht.

  14 december 2023

 3. Rijn maas afbeelding

  Toekomstige rivierafvoeren Rijn en Maas: lager in de zomer en hoger in de winter

  In opdracht van het Ministerie van IenW zijn Deltares, Rijkswaterstaat en het KNMI een samenwerking aangegaan om inzichten vanuit de nieuwe klimaatscenario’s te vertalen naar het afvoerregime van de Rijn en Maas. Deze analyse laat zien dat voor beide rivieren de gemiddelde winter- en voorjaarsafvoeren omhoog gaan. In het zomerhalfjaar (maart-augustus) zullen de gemiddelde afvoeren verder dalen, door minder neerslag en hogere verdamping in de stroomgebieden van Rijn en Maas. De totale afvoer van water in het winterhalfjaar (september-februari) neemt toe door stijgende temperaturen.

  13 december 2023

 4. Windmolenparken Noordzee web

  Slimmer ruimtegebruik op natuurinclusieve windparken Noordzee

  In onze energietransitie speelt de Noordzee een grote rol. De ruimte die nodig is voor windparken op zee is enorm, wat invloed heeft op het ecosysteem en op alle andere activiteiten die er plaatsvinden. Hoe zijn offshore windparken zo te ontwerpen en gebruiken dat ze ook functioneren als voedsel- en energiefabriek en bijdragen aan biodiversiteitsherstel? Dit is onderzocht in het Joint Industry Project TKI Road2SID, gecoördineerd door Deltares.

  12 december 2023

 5. foto oosterschelde roggeplaat

  Effectief ingrijpen tegen zandhonger in de Oosterschelde

  Een belangrijke vraag want naast achteruitgang van de natuur kan zandhonger in de Oosterschelde, maar ook in vergelijkbare systemen wereldwijd, op de lange termijn ook veiligheidsproblemen voor het achterland opleveren. Om voorbereid te zijn op een onzekere toekomst van de platen, schorren en slikken in intergetijdengebieden is er onlangs een ‘kenniscommunity suppleties voor natuur’ opgericht. Deze gemeenschap gaat een kennisagenda opstellen voor 2024-2033.

  4 december 2023

 6. Benelux waterdag

  JCAR ATRACE programma officieel van start

  JCAR ATRACE, een samenwerkingsprogramma dat wetenschappelijk toegepast onderzoek naar het beheer van overstromings- en droogterisico’s in regionale stroomgebieden faciliteert, is tijdens de Benelux-Waterdag op 29 november officieel van start gegaan.

  30 november 2023

 7. Noordzee 3 11zon

  Zeespiegel Nederlandse kust verder gestegen in 2022

  Deltares presenteert vandaag de jaarlijkse berekening van de stand van de zeespiegel langs de Nederlandse Kust. Bij de vorige, uitgebreidere, vierjaarlijkse rapportage is voor het eerst, naast de wereldwijde waarneming, ook langs de Nederlandse kust een versnelling van de zeespiegelstijging vastgesteld. Die conclusie blijft staan, nu de gegevens voor 2022 zijn toegevoegd.

  30 november 2023

 8. GS KORFF MANDY 003

  Mandy Korff benoemd als topexpert van de Netherlands Academy of Engineering

  Deze maand is bekend geworden dat de Netherlands Academy of Engineering (NAE) het belang van technologische innovatie benadrukt met de aanstelling van 62 leden. Een van de leden is Mandy Korff, expert bij Deltares op het gebied van funderingstechniek.

  21 november 2023

 9. Strategisch onderzoek activiteitenplan 2024 gepubliceerd

  Deltares heeft het Activiteitenplan Missiegedreven onderzoek 2024 gepubliceerd. Het Activiteitenplan missiegedreven onderzoek schetst de hoofdlijnen van het Strategisch Onderzoek dat Deltares in 2024 gaat uitvoeren.

  1 november 2023

 10. Deltares Indonesia Office Opening 1

  Deltares opent nieuw kantoor in Indonesië

  Deltares is verheugd om de opening van het nieuwe kantoor in Jakarta, Indonesië aan te kondigen. Met de opening van dit nieuwe kantoor is Deltares beter in staat om Indonesië te helpen bij het aanpakken van de kenmerkende uitdagingen op het gebied van water, bodem en milieu. We zullen verandering stimuleren, in nauwe samenwerking met onze lokale partners.

  19 oktober 2023

 11. Screenshot 2023 10 09 at 10 15 37

  Lange termijn waterzekerheid wereldwijd onder druk

  Het hydrologische evenwicht is uit balans als gevolg van klimaatverandering en menselijke activiteiten, volgens een nieuw rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie van de Verenigde Naties (WMO) dat een uitgebreide beoordeling geeft van de wereldwijde watervoorraden. Deltares heeft bijgedragen aan de inhoud van dit rapport.

  12 oktober 2023

 12. Impact report 2023 web

  Impactrapportage Deltares 2023 online

  Onze Impact Report - Delivering impact 2023 staat nu online. Lees aan de hand van 19 verhalen hoe Deltares met brede en diepgaande kennis over water en ondergrond bijdraagt aan innovatieve en duurzame oplossingen voor de complexe en urgente maatschappelijke uitdagingen.

  11 oktober 2023