Nieuws

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen van Deltares op het gebied van water en ondergrond.

 1. Ijsseldijk proef header

  Gepensioneerde IJsseldijk bij Kampen op de proef gesteld

  Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzoekt samen met Deltares hoe bij hoogwater het land achter de dijk omhoog wordt gedrukt en vervolgens opbarst. Proeven op de IJsseldijk bij Kampen moeten meer inzicht geven in de processen van opdrijven en opbarsten om beter in te kunnen schatten hoe sterk een dijk in het echt is. De verzamelde kennis kunnen dijkprofessionals gebruiken bij het beoordelen van dijken en dijkversterkingen.

  7 juli 2023

 2. DSC3256 bewerkt

  Terugblik op succesvol jubileumsymposium

  We willen iedereen bedanken voor de deelname aan ons jubileumsymposium ter ere van het 15-jarig bestaan van Deltares. We kijken terug op een buitengewoon succesvolle middag, niet in de laatste plaats door jullie enthousiasme en betrokkenheid. Kon je er niet bij zijn of wil je het nog even nalezen/kijken, bekijk dan het nieuwsbericht, de foto’s, audiobestanden en filmpjes op deze websitepagina. We kijken uit naar de toekomst en hopen jullie nog vaak te verwelkomen bij Deltares. Samen willen we blijven werken aan innovatieve oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van water en bodem.

  4 juli 2023

 3. Kennis en nieuwe (digitale) deltatechnologie cruciaal voor een klimaatbestendig vestigingsklimaat in de toekomst

  Het Nationaal Groeifonds voorstel ‘ReThink The Delta’ heeft helaas geen financiering gekregen van het Nationaal Groeifonds. Het maken van het voorstel heeft heel veel inspiratie en verbondenheid gecreëerd. Wij gaan het gedachtengoed verder uitwerken, gebruikmakend van de feedback en in nauwe samenwerking met het ministerie van IenW.

  30 juni 2023

 4. Suppletie strand

  Slim werken met zand voor langere bescherming tegen zeespiegelstijging

  De mogelijk veel snellere stijging van de zeespiegel stelt Nederland voor grote uitdagingen. Adaptief en flexibel inspelen op toekomstige zeespiegelstijging is een innovatieve manier om voorbereid te zijn op die onzekere toekomst. Dit kan onder andere door kustonderhoud via zandsuppleties. Twee recente studies van Deltares en partners, waarvan één in opdracht van het Ministerie van IenW in het kader van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, tonen dat er veel mogelijkheden zijn voor zandig kustbeheer, mits er voldoende zandvoorraden goed beschikbaar blijven.

  22 juni 2023

 5. 20230614 Flexibele winningen LR

  Drinkwaterwinningen van de toekomst

  De winning van voldoende schoon drinkwater staat onder druk. Klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en veranderend landgebruik maken het uitdagender om overal continu voldoende drinkwater van goede kwaliteit te leveren.

  13 juni 2023

 6. Nature Based Solutions voor klimaatbestendigheid in de Atlantische regio van Europa

  Binnenkort start een consortium van 30 partners (Denemarken, Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië) het project 'Nature Based Solutions for Atlantic Regional Climate Resilience', een Horizon Europe call, gefinancierd door de EG onder contract 101112836. Het consortium is onder leiding van Deltares.

  9 juni 2023

 7. Grondwater

  Het sturende belang van het onzichtbare grondwater

  Grondwater is onzichtbaar en daarmee vaak van onderschatte waarde. Graag willen wij onze visie op grondwater met u delen met de online grondwater special, die wij deze week hebben uitgebracht. Deze special hebben we gemaakt samen met grondwaterexperts van Deltares, naar aanleiding van het afgelopen Grondwaterjaar en de landelijke analyse van de Integrale Grondwaterstudie Nederland.

  25 mei 2023

 8. Water

  Onduidelijk of stof acrylamide kan ontstaan in diepe plassen

  Het is nog onduidelijk of de giftige stof acrylamide (AMD) in diepe plassen kan ontstaan of vrijkomen uit polyacrylamide (PAM). Uit literatuuronderzoek van het RIVM en Deltares blijkt dat er nog geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar de vorming van AMD uit PAM onder deze specifieke omstandigheden. AMD is een Zeer Zorgwekkende stof (ZZS). Op basis van eerdere studies en de uitkomsten van dit onderzoek zijn er geen aanwijzingen dat er substantiële risico’s zijn voor mens en natuur. Vanwege ontbrekende onderzoeken raden het RIVM en Deltares overheden aan om alsnog onderzoek uit te voeren inclusief monitoring van de waterkwaliteit.

  17 mei 2023

 9. Veldmetingen in de haven van Gent 2020 Gemaakt door Jim Tukker

  Kademuren slimmer beschermd door beter inzicht in schroefstralen

  Havenbedrijven en vaarwegbeheerders beschermen hun infrastructuur, zoals kades en ligplaatsen bij sluizen, doorgaans tegen erosie als gevolg van scheepsschroeven met bodembescherming. Recent onderzoek brengt het gedrag van de stroming veroorzaakt door scheepsschroeven bij het aan- en afmeren beter in kaart met nieuwe meettechnieken en geavanceerde berekeningen. De uitkomsten bieden waardevolle kennis voor infrastructuurbeheerders. Door bodembescherming slimmer te ontwerpen kunnen beheerders besparen op kosten, materiaal en emissies. In dit onderzoek werken de onderzoeksinstellingen Deltares en MARIN samen met havenbedrijven, Rijkswaterstaat en aannemers.

  12 mei 2023

 10. Hedwigepolder 2

  Dijken op getijdenzand: veel sterker dan gedacht

  Dijken waarvan de ondergrond is opgebouwd uit getijdenzand (zand afgezet in een getijdengebied) bieden meer weerstand tegen ‘piping’ dan dijken op rivierzandafzettingen. Dat is de uitkomst van een grootschalig innovatief onderzoeksproject dat werd gehouden in de Hedwigepolder in Zeeland. Dankzij dit project wordt minimaal 160 miljoen euro bespaard, hebben omwonenden minder overlast van dijkversterkingsprojecten en wordt het milieu minder belast. Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen Deltares, waterschap Hollandse Delta, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Fugro.

  10 mei 2023

 11. Opening KBF tijdens TISOLS met vuurwerk

  Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen officieel geopend

  Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen is vandaag officieel geopend tijdens het Tenth International Symposium on Land Subsidence (TISOLS). TISOLS is een internationaal wetenschappelijk congres over bodemdaling. Nederland is na bijna 30 jaar weer gastland voor dit congres.

  21 april 2023

 12. Winnen kees maas prijs

  Kees Maas prijs voor artikel over droogte zandgronden

  Het artikel ‘Beter bestand tegen droogte: oplossingsrichtingen voor een hydrologisch goed functionerend grondwatersysteem in de zandgebieden van Nederland’ heeft de Kees Maas prijs gewonnen.

  14 april 2023