Nieuws

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen van Deltares op het gebied van water en ondergrond.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Watervoorraad
 • Overstromingen
 • Droogte
 • Zeespiegelstijging
 • Bodemdaling
 • Energietransitie
174 nieuws items gevonden
 1. 31-10-2022

  Waterkwaliteit near real-time te volgen door optimalisatie sensorendatastromen

  Is waterkwaliteit iets dat we dagelijks kunnen volgen? Door steeds meer waterkwaliteitssensoren is deze vraag voor steeds meer plekken met een volmondig ‘ja’ te beantwoorden. De Amerikaanse geologische dienst (USGS) presenteert bijvoorbeeld near real-time nitraatconcentraties van 170 locaties op haar website. En in Australië zijn de…
  Gezondheid water, bodem
 2. 27-10-2022

  Inschrijving MKB Faciliteiten Challenge Deltares

  Inschrijving MKB Faciliteiten Challenge Deltares is weer geopend. Dit keer maken MKB’ers & startups (gevestigd in NL) kans op de unieke mogelijkheid om hun ontwerpconcepten van innovaties gratis te testen in de unieke Hydro faciliteiten en de water- en grondgoot bij Deltares.
 3. 27-10-2022

  Meer voorbereid op overstromingsrisico’s door duidelijke informatie

  Bewoners in Limburg waren niet allemaal goed op de hoogte van mogelijke overstromingsrisico’s en een deel was erg verrast dat overstromingen in deze mate in hun woonplaats kunnen voorkomen. Dat is een van de conclusies van een onderzoek uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam en Deltares, naar aanleiding van het hoogwater in juli 2021.…
  Overstromingen
 4. 12-10-2022

  ROST pakt zilver op EK zeezeilen met behulp van Deltares

  Met behulp van een stromingsmodel van Deltares en knap zeilwerk wist het Rotterdam Offshore Sailing Team (ROST) een tweede plek te behalen tijdens het Europees Kampioenschap zeezeilen op de Westerschelde bij Breskens. Naast het jonge talent in de boot en goede begeleiding van het zeilteam, was een doorslaggevende troef kennis over de stromingen…
 5. 11-10-2022

  Steeds meer dieren en planten op Marker Wadden

  Steeds meer dieren en planten zijn te vinden op Marker Wadden. Daaronder zitten ook zeldzame soorten zoals de ijs-eend, de dwergmeeuw en de kwartelkoning. Morgen presenteren onderzoekers op het KIMA-congres in Amsterdam vijf jaar onderzoek op Marker Wadden.
  Gezondheid water, bodem
 6. 04-10-2022

  Schutsluis Hengelo, KRW doelstellingen en koolstoffilters

  Vanaf september 2022 wordt gedurende een jaar een pilot nabij Sluis Hengelo uitgevoerd. De vraag die wordt beantwoord: helpen koolstoffilters op een kosteneffectieve wijze het oppervlaktewater van het Twentekanaal te laten voldoen aan de KRW doelstellingen?
  Gezondheid water, bodem
 7. 29-09-2022

  Mogelijke maatregelen voor de zeespiegelstijging van de toekomst

  De gevolgen van klimaatverandering zien we de afgelopen jaren steeds vaker en duidelijker, ook in Nederland: extreme buien, hittegolven, droogte, overstromingen en een stijging van de zeespiegel. Hoe hoog en hoe snel de zeespiegel in de toekomst stijgt is nog onzeker en hangt in grote mate af van de opwarming van de aarde en ook van de…
  Zeespiegelstijging
 8. 29-09-2022

  Vijf toekomststrategieën voor de Nederlandse delta in 2120

  Er is een ontwerpende aanpak nodig om de Nederlandse delta in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Onderzoekers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en ingenieurs maakten in het kader van de Redesigning Deltas beweging vernieuwende ontwerpen voor 5 regio’s in Nederland. Hun aanpak en de ontwerpen moeten aansporen tot een gedurfde lange…
 9. 27-09-2022

  Deltalife nr.17 is online beschikbaar!

 10. 21-09-2022

  Het Nederlandse grondwater wordt door zeespiegelstijging steeds zouter

  De omvang en de gevolgen van zeespiegelstijging voor de zoetwatervoorziening, de waterkeringen en de ruimtelijke inrichting voor Nederland is onderzocht. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de Nederlandse samenleving zich beter voorbereiden. Het onderzoek door Deltares laat zien dat de verwachte verzilting van het Nederlandse…
 11. 12-09-2022

  PREPSOIL kick-off meeting

  Op 14 en 15 september 2022, vindt in Aarhus, Denemarken, de PREPSOIL kick-off meeting plaats. Deze eerste fysieke bijeenkomst biedt het consortium de gelegenheid om de toekomstige activiteiten van het project verder te bespreken en te plannen. Het is ook een mooie kans voor het consortium om elkaar voor de eerste keer persoonlijk te ontmoeten na…
 12. 07-09-2022

  Klimaatverandering en de gevolgen voor watervoorziening in Europa

  Het is droog en heet in Europa. Voor de rivieren is het een van de droogste situaties in de afgelopen 500 jaar, zo stelde JRC (Joint Research Centre)[1]. De afvoer van de Rijn bij Lobith schommelde van 16 tot 23 augustus rond de 700 m3/s. Dat is extreem laag en heeft consequenties voor scheepvaart en de regionale watervoorziening. In een warmer…
  Droogte
 13. 02-09-2022

  We zijn trots op de nieuwe classificatie van de kustgebieden van de wereld, die deze week is gelanceerd in de vorm van de Coastal Hazard Wheel applicatie

  Met deze applicatie ondersteunen wij kustlanden en organisaties als FAO bij hun inspanningen om gezonde kustecosystemen en veerkrachtige gemeenschappen in kustgebieden te realiseren, waaronder de SIDS eilanden. Het verminderen van risico’s (waaronder overstroming en zoutwater indringing) in kustgebieden is een belangrijke wereldwijde uitdaging.…
 14. 31-08-2022

  NieuweWarmteNu! collectieve warmtesystemen dankzij Groeifonds

  Met behulp van 200 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds kan NieuweWarmteNu! (NWN!) 26.000 huizen en gebouwen en ruim 800 hectare glastuinbouw van het aardgas af halen. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten het advies van de Groeifondscommissie over te nemen en samen met alle partijen in het NWN! consortium te investeren…
 15. 26-08-2022

  Zeer lage grondwaterstanden natuurgebieden door de droogte

  Natuurorganisaties trekken deze zomer aan de bel over de negatieve effecten van de aanhoudende droogte op de Nederlandse natuur. Door de droogte en hitte vallen beken droog en hebben bomen en planten te lijden door een gebrek aan vocht. Grondwaterstanden spelen hierbij een belangrijke rol. Deltares heeft actuele kaartbeelden van…
  Watervoorraad