Nieuws

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen van Deltares op het gebied van water en ondergrond.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Watervoorraad
 • Overstromingen
 • Zeespiegelstijging
 • Droogte
 • Bodemdaling
 • Energietransitie
 • Toekomstbestendige infrastructuur
201 nieuws items gevonden
 1. 20-12-2022

  Klimaatadaptatie en -mitigatie kunnen en moeten elkaar zoveel mogelijk versterken

  Waar moeten we bouwen nu we klimaatverandering in het gezicht kijken? Moeten we wel investeren in energie-intensieve industrie in laag-liggend Nederland? Hoe kunnen ingroeiende steden tegelijk klimaatbestendig worden? Met een urgente opgave voor klimaatmitigatie die gelijktijdig moet worden versneld met klimaatadaptatie, vinden beslissers het…
 2. 07-12-2022

  Belangrijke volgende stap in toepassen Olivijn

  Het veel voorkomende aardmineraal Olivijn wordt vaak genoemd als een oplossing voor het vastleggen van CO2. Maar hoeveel moet je er dan van gebruiken, is het veilig en hoeveel CO2 scheelt het? Het eerste expert-model dat we hiervoor hadden gemaakt, is gevalideerd en verbeterd met veldproeven. Het rapport over dat experiment is zojuist gepubliceerd.
  Gezondheid water, bodem
 3. 07-12-2022

  Hulpverleners bereiken rampgebieden sneller en efficiënter dankzij nieuwe geohazard tool

  Jaarlijks hebben 108 miljoen mensen hulp nodig door klimaat gerelateerde rampen. Dat is ruim 6 keer het totaal aantal inwoners van Nederland per jaar. Bij klimaatrampen gaat het om stormen, overstromingen en extreme droogte. Humanitaire hulpverleners komen na een ramp onmiddellijk in actie om zo snel mogelijk noodzakelijke hulp te bieden aan de…
 4. 02-12-2022

  Leren van het verleden: reconstructie Oud-Hollandse Waterlinie

  In 1672 lag de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zwaar onder vuur. In dit rampjaar vielen Engeland, Frankrijk en de bisdommen Münster en Keulen ons land binnen. Het was dan ook niet verwonderlijk dat deze invallen leidden tot grote onrust onder de bevolking en haar bestuurders. Uit deze tijd stamde dan ook de uitspraak dat de regering…
 5. 24-11-2022

  Verbeter waterveiligheidsbeleid vanuit het veerkrachtsperspectief

  Een recent artikel in Nature Communications Earth & Environment pleit voor het verbreden en inclusiever maken van de huidige aanpak in waterveiligheidanalyses. De auteurs, experts van Deltares en vijf universiteiten, pleiten voor het denken vanuit een veerkrachtsgedachte.
  Overstromingen
 6. 21-11-2022

  Promotieonderzoek: Coïncidentie van stormopzet en rivierafvoer van belang bij berekening overstromingsrisico’s

  Veel kustdelta's zijn gevoelig voor overstromingen vanwege hun lage ligging en hoge bevolkingsdichtheid. In deze gebieden zijn overstromingen het gevolg van hevige regenval, hoge rivierafvoer, stormopzet of golven op zee. De kans extreme overstromingen te voorkomen kan verkeerd worden berekend als er geen rekening wordt gehouden met het…
  Overstromingen
 7. 15-11-2022

  Na nitraat nu ook zout door agrariërs zelf te meten

  Deltares heeft een aantal jaren terug de Nitraat App ontwikkeld om het voor iedereen mogelijk te maken op een eenvoudige manier zelf nitraatmetingen te doen en te delen. Samen met de Provincie Zeeland is deze App nu uitgebreid met EC-metingen. EC is een maat voor het meten van het zoutgehalte in een oplossing. Door een foto te maken van een…
  Gezondheid water, bodem
 8. 14-11-2022

  Startsein Champions Group voor deltas en kustgebieden op COP27

  Vandaag is tijdens de COP27 in Egypte het startsein gegeven voor het Nederlandse initiatief 'Champions Group for Deltas and Coastal Zones'. De Champions zijn landen die voor enorme uitdagingen staan als gevolg van klimaatverandering, waardoor grote investeringen in klimaatadaptatie nodig zijn. Landen die deel uitmaken van de Champions Group…
 9. 14-11-2022

  Beschermen van Nationale Grondwater Reserves in Nederland

  Nederland is gezegend met een van de beste openbare drinkwatervoorzieningen in de wereld. Overal en altijd komt schoon drinkwater uit de kraan. Naast goede infrastructuur helpt het enorm dat Nederland een waterrijk land is. Ongeveer 2/3 van ons drinkwater wordt uit grondwater onttrokken. De Nederlandse ondergrond bevat voldoende grondwater van…
  Watervoorraad
 10. 08-11-2022

  TO2: oplossingen voor morgen én vandaag

  We leven in een tijd vol ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken. Van economische onzekerheid, historische ontwikkelingen op de energiemarkt tot opwarming van de aarde,van gezondheidscrisis tot verduurzaming. Organisaties voor toegepast onderzoek, de TO2, leveren praktische resultaten voor het oplossen van problemen voor morgen én vandaag.…
 11. 08-11-2022

  Overstromingen in Valkenburg lastig te voorkomen; grensoverschrijdend beheer- en meetplan nodig

  In hoeverre kunnen we in de toekomst overstromingen zoals van de rivier de Geul in Valkenburg in 2021 voorkomen? Maatregelen om water bovenstrooms (ook in België) langer vast te houden kunnen de schade enigszins beperken, maar zijn te weinig effectief om extreme overstromingen in Valkenburg te voorkomen. Dat is een van de conclusies van een korte…
  Overstromingen
 12. 01-11-2022

  Wat kan ik nog doen aan de klimaaterfenis?

  Deze week is het de Nationale Week van het Klimaat. In mijn nieuwe blog ga ik in op de klimaaterfenis. Elke generatie krijgt een erfenis van de vorige: door onwetendheid, onvermogen, onmacht en onwil ontstaan. Door de jonge generatie word ik aangesproken op het gebrek aan voortgang, onze hebzucht en veel te grote voetafdruk. Ik voel me…
 13. 01-11-2022

  Promotieonderzoek: stap voor stap naar betere afvoerverwachtingen voor rivieren

  Accurate en tijdige afvoerverwachtingen voor rivieren en beken zijn cruciaal voor onze waterveiligheid, iets dat de overstromingen in juli 2021 nog maar eens benadrukt hebben. Deze verwachtingen en de daaruit volgende alarmeringen, beslissingen en crisisbeheer zijn enorm afhankelijk van neerslagverwachtingen. Alleen is enorm het lastig om…
 14. 01-11-2022

  Integrale grondwaterstudie: zorgen voor een goede basis

  In opdracht van het Ministerie van I&W maakt Deltares samen met collega kennisinstituten een nationaal overzicht van de kwaliteit en kwantiteit van het Nederlandse grondwater. Dit nationale beeld kan vervolgens gebruikt worden bij belangrijke keuzes over water- en landgebruik die de komende tijd gemaakt moeten worden. Een dergelijk integraal…
  Watervoorraad
 15. 01-11-2022

  Strategisch onderzoek activiteitenplan 2023 gepubliceerd

  Deltares heeft het Activiteitenplan Missiegedreven onderzoek 2023 gepubliceerd. Het Activiteitenplan missiegedreven onderzoek schetst de hoofdlijnen van het Strategisch Onderzoek dat Deltares in 2023 gaat uitvoeren.