Nieuws

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen van Deltares op het gebied van water en ondergrond.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Watervoorraad
 • Overstromingen
 • Droogte
 • Zeespiegelstijging
 • Bodemdaling
 • Energietransitie
 • Toekomstbestendige infrastructuur
201 nieuws items gevonden
 1. 12-09-2023

  Bouwen vanuit de bodem

  Het natuurlijk bodem- en watersysteem onder de bestaande stad is nog te vaak een blinde vlek waardoor deze bij de verstedelijkingsopgaven niet in ogenschouw wordt genomen. De bovenste bodemlaag is echter een fundamentele link waarmee de inrichtingsmaatregelen om te bouwen aan natuur- en klimaatinclusieve steden binnen handbereik zijn.
 2. 31-08-2023

  Wetterskip Fryslân laat effect kweldergras op golfkracht onderzoeken in Deltagoot

  Wetterskip Fryslân onderzoekt samen met Deltares, Universiteit Twente en TU Delft het effect van kweldergras en voorland op de kracht van golven die de dijk bereiken. Hierdoor heeft een dijk mogelijk minder ruimte nodig. In september haalt het waterschap hiervoor blokken grond uit de buitendijkse kwelder ten oosten van het dorp Peazens-Moddergat.…
 3. 31-08-2023

  Hoe mondiale studies over zeespiegelstijging van nut kunnen zijn voor besluitvormers

  Studies over zeespiegelstijging kunnen heel nuttig zijn voor lokale besluitvormers en de adaptieplannen. Maar welke resultaten hebben de meeste impact voor lokale en mondiale besluitvorming en wat kunnen onderzoekers doen om de impact van hun bevindingen te verbeteren? Onderzoekers van Deltares, de Wereldbank, UC Berkeley en Utah State University…
 4. 24-08-2023

  Regenwater opvangen en het effect op de waterbeschikbaarheid

  Nu er steeds vaker sprake is van grondwatertekorten zijn drinkwaterbedrijven bang dat ze in de toekomst niet meer voldoende drinkwater kunnen leveren. Ons drinkwater bestaat uit grond– of oppervlaktewater. Is regenwater opvangen een goede aanvulling?
 5. 22-08-2023

  Onderzoek naar verband tussen droogte en natuurbranden

  We zien steeds vaker natuurbranden die langer aanhouden en grotere oppervlaktes bestrijken. Denk aan de recente grote branden in Canada en Catalonië. Ook in onze duinen en in Limburg en Brabant waren er in de eerste helft van dit jaar al natuurbranden met flink veel schade als gevolg. Deltares is samen met WUR een onderzoek gestart naar de…
 6. 01-08-2023

  RA2CE Tool: Innovatieve Geohazard tool versnelt en optimaliseert noodrespons in Nepal

  Een paar weken geleden onthulden het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) en Disaster Preparedness Network Nepal (DPNet) de RA2CE tool, gericht op het verbeteren van de respons bij noodsituaties in Nepal.
  Overstromingen Toekomstbestendige infrastructuur
 7. 27-07-2023

  Bart van den Hurk verkozen tot co-voorzitter wetenschappelijk klimaatpanel IPCC

  Bart van den Hurk (wetenschappelijk directeur Deltares) is gekozen als co-voorzitter van werkgroep II van het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dit werd vandaag bekendgemaakt tijdens de 59e plenaire vergadering van het IPCC in het hoofdkwartier van het VN-Milieuprogramma in Nairobi, Kenia.
 8. 20-07-2023

  Een open toekomst voor klimaatadaptatie

  In het artikel 'Reclaiming open climate adaptation futures' gepubliceerd in Nature Climate Change, houden onderzoekers van Deltares, Griffith University, Wageningen University & Research, University of Melbourne en het Pacific Theological College een pleidooi om een open geest te houden over wat klimaatverandering betekent voor mensen die…
 9. 12-07-2023

  Grondwater een collectieve verantwoordelijkheid

  Op 31 mei en op 13 juni zijn twee themabijeenkomsten over grondwater gehouden met beleidsmakers en gebruikers. Omdat de zorgen, vraagstukken en oplossingen grofweg te verdelen zijn over hoog en laag Nederland, is gekozen voor twee bijpassende locaties: Delft en Zutphen.
  Watervoorraad
 10. 07-07-2023

  Gepensioneerde IJsseldijk bij Kampen op de proef gesteld

  Het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) onderzoekt samen met Deltares hoe bij hoogwater het land achter de dijk omhoog wordt gedrukt en vervolgens opbarst. Proeven op de IJsseldijk bij Kampen moeten meer inzicht geven in de processen van opdrijven en opbarsten om beter in te kunnen schatten hoe sterk een dijk in het echt is. De…
  Overstromingen
 11. 04-07-2023

  Terugblik op succesvol jubileumsymposium

  We willen iedereen bedanken voor de deelname aan ons jubileumsymposium ter ere van het 15-jarig bestaan van Deltares. We kijken terug op een buitengewoon succesvolle middag, niet in de laatste plaats door jullie enthousiasme en betrokkenheid. Kon je er niet bij zijn of wil je het nog even nalezen/kijken, bekijk dan het nieuwsbericht, de foto’s,…
 12. 30-06-2023

  Kennis en nieuwe (digitale) deltatechnologie cruciaal voor een klimaatbestendig vestigingsklimaat in de toekomst

  Het Nationaal Groeifonds voorstel ‘ReThink The Delta’ heeft helaas geen financiering gekregen van het Nationaal Groeifonds. Het maken van het voorstel heeft heel veel inspiratie en verbondenheid gecreëerd. Wij gaan het gedachtengoed verder uitwerken, gebruikmakend van de feedback en in nauwe samenwerking met het ministerie van IenW.
 13. 22-06-2023

  Slim werken met zand voor langere bescherming tegen zeespiegelstijging

  De mogelijk veel snellere stijging van de zeespiegel stelt Nederland voor grote uitdagingen. Adaptief en flexibel inspelen op toekomstige zeespiegelstijging is een innovatieve manier om voorbereid te zijn op die onzekere toekomst. Dit kan onder andere door kustonderhoud via zandsuppleties. Twee recente studies van Deltares en partners, waarvan…
 14. 13-06-2023

  Drinkwaterwinningen van de toekomst

  De winning van voldoende schoon drinkwater staat onder druk. Klimaatverandering, demografische ontwikkelingen en veranderend landgebruik maken het uitdagender om overal continu voldoende drinkwater van goede kwaliteit te leveren.
 15. 09-06-2023

  Nature Based Solutions voor klimaatbestendigheid in de Atlantische regio van Europa

  Binnenkort start een consortium van 30 partners (Denemarken, Nederland, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië) het project 'Nature Based Solutions for Atlantic Regional Climate Resilience', een Horizon Europe call, gefinancierd door de EG onder contract 101112836. Het consortium is onder leiding van Deltares.