Nieuws

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen van Deltares op het gebied van water en ondergrond.

 1. Brand Deurnsche Peel 2020 04

  Jaarlijks al honderden natuurbranden in Nederland

  Nederland telt honderden natuurbranden per jaar, vaak klein, maar met mogelijk grote gevolgen. Een groep onderzoekers onder leiding van Wageningen University & Research en natuurbrandexperts van Deltares, Brandweer Nederland, en het Spaanse bedrijf Technosylva heeft voor het eerst sinds 1994, toen er gestopt is met officiële registratie, een overzicht gemaakt van de cijfers en impact van natuurbranden in Nederland.

  5 maart 2024

 2. Zeespiegelstijging rapport 4 maart

  Verdere uitwerking langetermijnoplossingen zeespiegelstijging

  Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, een landelijk onderzoeksprogramma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Deltacommissaris, heeft drie denkrichtingen voor de lange termijn bescherming tegen extreme zeespiegelstijgingen laten verkennen: Zeewaarts, Beschermen en Meebewegen. Hoe kunnen we met al onze kennis onze traditie van veilig leven en werken met water in de toekomst voortzetten en waarmee moeten we nu al rekening houden? Deltares droeg met watersysteemkennis bij aan deze denkrichtingen.

  4 maart 2024

 3. Funderingsschade

  Funderingsschade in kaart gebracht voor nationale aanpak funderingsproblematiek

  Steeds meer Nederlanders hebben te maken met funderingsschade. Funderingen zijn gevoelig voor bodemdaling en -stijging, lage grondwaterstanden en daarmee voor droogte. Klimaatverandering versterkt dit. Een nieuwe analyse van Deltares in samenwerking met TNO, in opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), geeft aan dat op korte termijn ongeveer 425.000 gebouwen een verwachte technische levensduur korter dan vijftien jaar hebben. Iets minder dan een kwart hiervan is gefundeerd op houten palen; de overige gebouwen hebben een ondiepe fundering.

  29 februari 2024

 4. Deltalife Issue 20 EN

  Nieuwe Deltalife: 'Normaal is niet meer'

  Deze week is de nieuwe editie van onze Deltalife uitgekomen met inspirerende artikelen die draaien om onze missie “Enabling Delta Life”.

  28 februari 2024

 5. Adobe Stock 451654799 Ondedijk Grote Vliet Ijsselmeer KL

  Onderzoek naar impact Nationaal Programma Landelijk gebied

  De Provinciale Programma’s Landelijk Gebied kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de nationale doelen voor natuur, stikstof, klimaat en water dichterbij te brengen. Maar het is niet aannemelijk dat die doelen met de plannen van de provincies en het Rijk binnen de termijn van een decennium gehaald kunnen worden. Dat concluderen het PBL, de WUR, Deltares en het RIVM in de Ex ante analyse Nationaal Programma Landelijk Gebied. Dat programma kan effectiever en doelmatiger worden met een duidelijke strategie voor prioritering in de gebiedsaanpak.

  26 februari 2024

 6. Sluis Weurt

  Waterinfrastructuur toekomstbestendig vervangen en renoveren

  Hoe maken we onze sluizen, stuwen, gemalen en keringen toekomstbestendig? In de komende vervanging- of renovatieopgave van natte kunstwerken houden we in het ontwerp rekening met de nieuwe klimaatscenario’s van KNMI. Samen met Rijkswaterstaat werkt Deltares in het project EUO-Kunst aan een reeks uitgangspunten, met de Oostsluis in Weurt als pilot. Dit Rijksmonument is aan vervanging toe en de vaker voorkomende lage waterstanden van de Waal zijn bepalend voor de drempelhoogte van zijn opvolger.

  26 februari 2024

 7. Picture1

  Van vooroever tot duin: integraal modelleren van de kust

  De druk op kusten wereldwijd neemt toe door een stijgende zeespiegel en toenemende menselijke activiteit. Zandige oplossingen kunnen zorgen voor behoud van waterveiligheid, recreatie en natuur. Het succes van deze natuurlijke oplossingen is afhankelijk van hun dynamische ontwikkeling, gestuurd door water, wind, vegetatie en mens. Een innovatie in modellering maakt het mogelijk om de integrale gevolgen van kustoplossingen nu nog beter te voorspellen; van vooroever tot duin. Dit onderzocht Deltares-onderzoeker Bart van Westen, samen met andere wetenschappers.

  22 februari 2024

 8. Natuurlijke rivier Europa

  25.000 km vrij stromende Europese rivieren en natuurherstel – 7 aanbevelingen vanuit de wetenschap

  Onlangs is de Europese wet voor natuurherstel aangenomen. De wet is een belangrijke bijdrage aan de Europese biodiversiteitsstrategie. Wetenschappers uit Europa geven hun visie of de wet natuurherstel dichterbij brengt. Vanuit hun ervaring en vakgebied zien ze ruimte voor verschillende invullingen binnen de wet, verschillen die gevolgen hebben voor het bereiken van het doel. In een recent verschenen publicatie doen ze daarom zeven aanbevelingen voor de invoering.

  12 februari 2024

 9. Deltagoot proef zelfsluitende waterkering

  Langste zelfsluitende waterkering ter wereld getest in Deltagoot

  In de Deltagoot van Deltares is deze week een golftest uitgevoerd om de sterkte van een zelfsluitende waterkering, die langs de vernieuwde Scheldekaaien in Antwerpen gebouwd gaat worden, te onderzoeken. De zelfsluitende waterkering zit verborgen onder de grond en komt alleen omhoog bij hoogwater. De testen verliepen positief en dat betekent dat deze innovatie klaar is om Antwerpen te beschermen tegen overstromingen door stormtij op de Schelde.

  8 februari 2024

 10. Handbook Scour Cable Protection Methods JIP Ha S Pro Breaking Wave

  Methoden bodembescherming offshore constructies op een rij

  Wat is de meest geschikte en kosteneffectieve methode om funderingen van constructies in zee te beschermen tegen wegspoeling van zand? Een overzicht van maatregelen is nu te vinden in het Handbook of Scour and Cable Protection Methods. Deze handleiding is het resultaat van het meerjarige onderzoeksprogramma Joint Industry Project HaSPro, waarin ruim twintig bedrijven samenwerkten, geïnitieerd en gecoördineerd door Deltares.

  1 februari 2024

 11. Muggen 735x447

  Hoe zit het met klimaatverandering en onze gezondheid? Op kennis gebaseerde scenario's gemaakt

  Onze wereld verandert, zowel op het gebied van klimaat als sociaaleconomisch. Veranderingen die een behoorlijke invloed kunnen hebben op de gezondheid van mens, dier en milieu. We noemen dat vaak 'One Health'. De nieuwe paper 'Creating the Dutch One Health Shared Socio-economic Pathways (SSPs)' geeft ons inzicht waar en wanneer we moeten ingrijpen om gezondheidsschade te voorkomen.

  31 januari 2024

 12. Julianakanaal ter hoogte van bouwkuip

  Oorzaak falen bouwkuip Julianakanaal onderzocht

  Deltares heeft in opdracht van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de oorzaak van het falen van de bouwkuip op het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht. De drooggelegde bouwkuip is in februari 2023, twee maanden na start van het werk, volgelopen. De conclusie is dat er sprake is van een samenloop van omstandigheden, die uiteindelijk heeft geleid tot onderloopsheid van de damwand (een stroming van water door en/of onder de damwand door). De bouwkuip is binnen zeven minuten volgestroomd met kanaalwater.

  16 januari 2024