Nieuws

Blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen van Deltares op het gebied van water en ondergrond.

Filters

 • Gezondheid water, bodem
 • Watervoorraad
 • Overstromingen
 • Droogte
 • Zeespiegelstijging
 • Bodemdaling
 • Energietransitie
174 nieuws items gevonden
 1. 14-03-2023

  Deltares verbindt beleid en wetenschap tijdens de VN-Waterconferentie en Water Week in New York

  Deze week zullen leiders en besluitvormers van over de hele wereld samenkomen in New York voor de VN-Waterconferentie 2023 en de New York Water Week. Dit is het moment voor actie, zodat we voor waterzekerheid voor iedereen kunnen zorgen. Deltares is aanwezig om onze kennis en expertise te delen, belanghebbenden samen te brengen en beleid en…
 2. 10-03-2023

  Waterschap Brabantse Delta bereidt zich voor op extreme klimaatverandering

  Deltares heeft in samenwerking met het waterschap Brabantse Delta een globale analyse gemaakt van de mogelijke impact van een grootschalige neerslaggebeurtenis, zoals de Limburgbui in juli 2021. Ook geven Deltares experts aanbevelingen over hoe het waterschap zich goed kan voorbereiden, waaronder betere informatiesystemen en een goede…
 3. 24-02-2023

  Kabinet investeert 110 miljoen euro in kennis- en innovatieprogramma NL2120

  Het Kabinet maakt vandaag bekend 110 miljoen euro te investeren in NL2120, waarvan 40 miljoen voorwaardelijk. In dit kennisprogramma werken overheden, natuurorganisaties, ingenieursbureaus, baggerbedrijven en kennis- en beroepsinstellingen samen aan nature-based oplossingen voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuurinclusieve…
 4. 23-02-2023

  Oorzaak dijkafschuiving bij Reeuwijk bekend

  Op 26 juli 2021 is onverwacht een dijk afgeschoven in de Middelburg en Tempelpolder bij Reeuwijk. Door de dijkafschuiving is het water uit de sloot de polder ingestroomd. Onderzoek, uitgevoerd door Deltares, geeft aan dat er niet één aanwijsbare oorzaak is, maar dat het om een combinatie van factoren gaat.
 5. 20-02-2023

  16 miljoen om de Nederlandse delta leefbaar te houden – ook als deze verandert

  Vandaag is bekend gemaakt dat Δ-Enigma, een project dat zich richt op de vorming van het deltalandschap, een van de projecten is dat gefinancierd wordt vanuit de NWO Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur (GWI) beurs. Om beter te kunnen voorspellen hoe delta’s zich ontwikkelen hebben we grondige kennis nodig van hoe organismen, stromingen…
 6. 14-02-2023

  Kaarten van overstromingsgevaar voor ruimtelijk beleid, in het bijzonder de woningbouw

  De regering heeft aangegeven bij de ruimtelijke planvorming meer rekening te willen houden met water- en bodemeigenschappen: water en bodem sturend (WBS). Eén van de eigenschappen waar men rekening mee wil houden is het gevaar van overstroming, met name bij de planvorming over woningbouw en andere vormen van ruimtegebruik die kwetsbaar zijn voor…
 7. 09-02-2023

  Nederlandse partijen bundelen kennis over beheersen van verzilting in delta’s

  Door klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling neemt de verzilting van de binnendijkse gronden langs de Nederlandse kust, maar ook in andere delta’s, geleidelijk toe. Dit komt door toename van de concentratie van zout in het watersysteem. Hierdoor neemt de beschikbare hoeveelheid zoetwater af. Verzilting maakt ook het grond- en…
 8. 08-02-2023

  Bestaande wijken energieneutraal dankzij innovatief zonnewarmtenet

  Een zonnewarmtenet blijkt technisch en financieel haalbaar om bestaande wijken te verduurzamen en aardgasvrij te maken, zo heeft een consortium van wetenschappers en bedrijven onder leiding van de TU Delft aangetoond. Het consortium heeft dit concept technisch uitgewerkt en voor de bestaande Haarlemse jarendertigwijk ‘Het Ramplaankwartier…
 9. 07-02-2023

  IBM en Deltares vernieuwen de Deltares Aquality App (voorheen Nitraat App)

  In 2022 selecteerde IBM Deltares voor hun Sustainability Accelerator, een programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen waarin IBM werkt aan wereldwijde duurzaamheid. In dit programma werken we nu samen aan een update van de Nitraat App. De focus ligt op het optimaliseren van de gebruikerservaring. We willen meer gebruikers motiveren om…
 10. 01-02-2023

  Watersnoodramp 70 jaar later. Wat brengt de toekomst?

  Vandaag, zeventig jaar geleden braken de dijken door in Zeeland. Vanaf 1 februari 1953 liep Zeeland, een deel van Noord-Brabant en Zuid-Holland onder water. Door een samenloop van ongunstige omstandigheden, springtij, en een zware noordwesterstorm die zich vanaf IJsland had kunnen ontwikkelen, in combinatie met jarenlang verwaarlozing aan het…
  Overstromingen Zeespiegelstijging
 11. 31-01-2023

  Dirk-Jan Walstra nieuw directielid

  Met ingang van 1 februari 2023 is Dirk-Jan Walstra benoemd tot directielid van Deltares. Aanleiding voor de directiewisseling is dat directeur Erik Janse in maart van zijn pensioen gaat genieten. Ron Thiemann, het andere directielid van het eerste uur, doet dat eind juni. Na de pensionering van Ron Thiemann zal de directie van Deltares uit twee…
 12. 26-01-2023

  De complexe werking van de watersystemen in Limburg in beel

  Vandaag heeft Deltares tijdens een webinar de resultaten gepresenteerd van de watersysteemanalyse in Limburg. Dit feitelijk onderzoek vond plaats in opdracht van de Provincie Limburg en Waterschap Limburg naar aanleiding van het hoogwater in juli 2021. Er is een analyse gemaakt hoe de watersystemen van beken en rivieren in het zuidelijke deel van…
 13. 23-01-2023

  Meer onbeheersbare natuurbranden met grotere impact op samenleving

  In de toekomst krijgt een groter deel van Nederland te maken met meer natuurbranden, dat is de conclusie van van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Deltares is betrokken bij het onderzoek voor dit rapport. ‘ Nederland is een dichtbevolkt land met veel vitale functies die van elkaar afhankelijk zijn. Dit maakt dat een natuurbrand…
  Droogte
 14. 18-01-2023

  Wat als de 'Limburgbui' op Zuid-Holland valt?

  Als de zware neerslag van juli 2021 in Limburg, België en Duitsland op Zuid-Holland was gevallen, dan zou dit heel veel schade opleveren. Dit blijkt uit de bovenregionale stresstest die Deltares en de Provincie Zuid-Holland samen met de waterschappen van Zuid-Holland, enkele gemeentes en veiligheidsregio’s hebben uitgevoerd.
 15. 17-01-2023

  Is het stadswater klaar voor meervoudig gebruik in 2040?

  Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een nieuw instrument ontwikkeld. Op 17 januari promoveert Suzanne van der Meulen bij Wageningen Universiteit op het onderwerp ‘Functionele kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater’. Haar proefschrift biedt een nieuw beoordelingskader voor de functionele kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater.