Over Ad Jeuken

Dr. Ir. Ad Jeuken is deskundig adviseur op het gebied van klimaatadaptatie en watermanagement. Hij heeft een master in milieuwetenschappen van de Wageningen University and Research en is gepromoveerd in Global Climate modelling bij het KNMI en de Technische Universiteit Eindhoven. Na een korte carrière in de klimaatwetenschap stapte hij over naar Rijkswaterstaat, de nationale autoriteit voor waterbeheer in Nederland, waar hij verschillende functies bekleedde bij de specialistische adviesafdeling voor de binnenwateren, RIZA.

Bij Deltares combineert hij zijn kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer met kennis over klimaatverandering en algemene methoden en concepten om met toekomstige onzekerheid om te gaan.

Met het leiden van het thematische Deltares-programma Klimaat Water en Ruimte en het Kennis voor Klimaat-programma Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening speelt hij een centrale rol in het verbinden van wetenschap met de praktijk van beleidsvorming op deze vlakken.

Door de jaren heen heeft hij verschillende multi-partner, multidisciplinaire projecten geleid. Hij houdt van de uitdaging om de kennis uit verschillende disciplines, thema’s en sectoren te combineren en integreren in nuttig advies voor belanghebbenden.

Hij is sinds het begin betrokken bij het Nederlandse Deltaprogramma en kan worden beschouwd als een expert op het gebied van de binnen dit programma gevolgde benaderingen om adaptieve waterbeheerstrategieën (Adaptive Delta Management) te ontwikkelen en te beoordelen.

Deze pagina delen.