Over Ad van der Spek

Dr. Ad van der Spek is een senior marine geoloog, gespecialiseerd in kustevolutie op lange termijn en morfodynamica. Hij schreef een proefschrift over grootschalige evolutie van holocene getijdenbekkens in Nederland. Hij werkt al meer dan 25 jaar bij Deltares en de Geologische Dienst Nederland en nam deel aan zowel nationale als internationale onderzoeksprojecten. De laatste omvatten de Nederlands-Indonesische Snellius II zee-wetenschappelijke expeditie, verschillende door de EU gefinancieerde projecten over de impact van klimaatverandering op kustgebieden, en het Coastplan-project, welke zich bezighield met de relevantie van geowetenschap voor geïntegreerd beheer van kustgebieden in Oost- en Zuidoost-Azië. Onder dit laatste project viel ook de organisatie van workshops en seminars.

Ad van der Spek was de cursusleider van een Offshore Mapping Course die in mei 2002 in Nederland werd georganiseerd voor het Research Centre for Coastal Geology, China Geological Survey. Hij is technisch adviseur van het Qingdao Institute of Marine Geology, Qingdao, PR China. Hij vertegenwoordigt Deltares in het Nederlands Centrum voor Kustonderzoek NCK en werkt als Universitair Hoofddocent bij de sectie Kusttechniek van de Technische Universiteit Delft (Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen;) en bij de Coast Engineering and Port Development Group bij UNESCO-IHE. In 2000 en 2007 ontving hij de jaarlijkse publicatieprijs van TNO-Nationale Geologische Dienst.

Sinds 2006 is hij betrokken bij onderzoek ter ondersteuning van het nationale kustsuppletiebeleid, als programmamanager en adviseur en als wetenschapper. Zijn onderzoeksinteresses omvatten kustmorfodynamica op lange termijn, reconstructie van kustevolutie, dynamiek van strandbarrières en getijdenbekkens, sedimentbudgetten op lange termijn, dynamiek van de zeebodem, biogeomorfologie en grootschalige onderhoudsstrategieën voor sedimentaire kusten.

Deze pagina delen.