Over Amgad Omer

Amgad Omer werkt bij Deltares als River and Reservoir Dynamics Specialist. Het is zijn taak om het leven in de deltagebieden te helpen verbeteren. Hij weet veel over het beheer van reservoirs, het bestuderen van rivieren en het sterker maken ervan. Met behulp van computermodellen onderzoekt hij de werking van rivieren en praat daarover met mensen. Zijn werk helpt bij grote problemen zoals klimaatverandering, watertekorten en het beschermen van de natuur. Amgad heeft veel succesvolle projecten uitgevoerd, zoals het duurzamer maken van reservoirs en het veiliger maken van rivieren tijdens overstromingen. Hij houdt ervan om nieuwe dingen te leren en met verschillende mensen samen te werken. Amgad gelooft in eerlijk zijn en goed werk leveren. Hij wil ervoor zorgen dat de rivieren en delta's van onze wereld veilig zijn voor iedereen.

Deze pagina delen.