Over Anouk Blauw

Anouk Blauw is expert in het monitoren en modelleren van marien fytoplankton. Door datagedreven en numerieke modellering te combineren met monitoringgegevens levert ze optimale informatie over schadelijke algenbloei, draagkracht en eutrofiëringsproblemen. Ze werkt zowel aan real-time prognoses voor doeleinden zoals vroegtijdige waarschuwing met betrekking tot schadelijke algenbloei en zwemwaterkwaliteit als aan analyses op langere tijdschalen voor trenddetectie en ecologische beoordelingen.

Tijdens haar promotieonderzoek naar monitoring en voorspelling van de dynamiek van fytoplankton in de Noordzee paste ze geavanceerde statistische methoden toe, zoals wavelet-analyse en Generalized Additive Modeling (GAM) om de relatie tussen fytoplanktonvariabiliteit en omgevingsvariabiliteit te analyseren. De resultaten bieden waardevolle inzichten voor monitoringstrategieën en modellering van fytoplankton.

Bij Deltares heeft Anouk leiding gegeven aan en deelgenomen aan vele nationale en internationale projecten op het gebied van marien fytoplankton. Dit waren onder meer onderzoeken gericht op het terugdringen van eutrofiëring in de Noordzee, de Filippijnen en de Zee van Marmara met behulp van Delft3D-modellering. Ook gebruikte ze Delft3D om de draagkracht voor aquacultuur van schelpdieren in Nederlandse, Ierse en Schotse wateren te schatten. Ze leidde het Europese onderzoeksproject HABES en ontwikkelde fuzzy logic-modellen voor de voorspelling van schadelijke algenbloei van de dominante schadelijke algensoort in Europa. Vervolgens werkte ze mee aan de ontwikkeling van een informatiedienst voor schadelijke algenbloei voor de Oosterschelde in Nederland, waarbij operationele Delft3D-modellering wordt gecombineerd met near real-time satelliet-teledetectie en veldmetingen. Binnen het Europese onderzoeksproject CITCLOPS heeft ze bijgedragen aan de toepassing van inwonerwetenschap om de kwaliteit van zeewater te beoordelen.

Momenteel is Anouk Blauw als Senior Scientist verantwoordelijk voor de activiteiten van Deltares op het gebied van de fytoplanktonmonitoringstrategie, voorspelling van schadelijke algenbloei en gezondheidseffecten van zeewaterkwaliteit, met slimme combinaties van monitoringgegevens en ecologische modellen.


Deze pagina delen.