Over Antonio Moreno Moreno Rodenas

Dr. A.M. Moreno-Rodenas is een specialist in milieuhydraulica. Hij is werkzaam bij de afdeling Harbour, Coastal and Offshore Engineering, onderdeel van de Unit Waterbouwkunde. Het grootste deel van zijn werk omvat het gebruik van algoritmen voor beeldverwerking en gegevensassimilatie om observaties/voorspellingen in zee-, kust- en binnenwateromgevingen te verbeteren. Hij werkt ook aan de ontwikkeling van nieuwe technieken voor het monitoren van processen in milieutechniek en stedelijke drainage.

In 2019 verdedigde Antonio zijn proefschrift Cum Laude aan de Technische Universiteit Delft, waar hij onderzoek deed naar het kwantificeren en behandelen van onzekerheden in grootschalige waterkwaliteitsmodellen. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen QUICS, een EU-breed consortium (Marie Sklodowska-Curie-actie) met als doel de prestaties en het begrip van grootschalige modelleringstoepassingen voor stedelijke waterzuiveringsinstallaties en rivieren te verbeteren.

Bij Deltares ligt zijn voornaamste interesse in het gebruik van computervisie, toegepaste robotica en machine learning-technieken om hydraulische/milieuprocessen op laboratorium- en veldschaal te observeren en er meer kennis over op te doen. Dit omvat het gebruik van satellietbeelden en geautomatiseerde routines voor kust- en dieptemetingen, het gebruik van geautomatiseerde camerasystemen om waterkwaliteitsprocessen te bewaken (bijv. verontreinigende stoffen, kunststoffen of vreemde drijvende materialen) en de ontwikkeling van strategieën voor optische stroommeting.

Deze pagina delen.