Over Arjan Wijdeveld

Arjan is voorzitter van de SedNet werkgroep "Sediments in Circular Economy", die kijkt naar internationale voorbeelden van nuttig gebruik van sedimenten en wetgevende kaders die het gebruik van sedimenten als grondstof kunnen stimuleren of belemmeren. Hij is ook lid van de CEDA-milieucommissie en OSPAR EIHA-waarnemer voor CEDA (Central Dredging Association).

In 2019 was zijn promotie gericht op wetenschappelijke vooruitgang in de beoordeling van sediment- en waterkwaliteit. Hij ontwikkelde en implementeerde nieuwe modellen om de chemische toestand van waterlichamen te evalueren op basis van realistische blootstellingsrisico's voor organismen.

Hij was betrokken toen in 2011 de rol van geochemie in het gedrag van mijnbouwmateriaal en mijnresiduen (oliezanden, aluin, ijzererts) een belangrijk onderwerp werd. Door onderzoek naar de fysische eigenschappen van de ertsen te combineren met geochemische karakterisering werd in 2015 een nieuwe internationale transportstandaard voor de Transportable Moisture Limit (TML) voor ijzererts afgeleid en geaccepteerd. Het testprotocol wordt momenteel (2016) uitgebreid om het gedrag van aluminiumertsen tijdens transport te testen.

Arjan werkt mee aan de ontwikkeling van complexe chemische numerieke modellen om het ecotoxicologische risico van zware metalen in oppervlaktewater en sedimenten te beoordelen. Zijn kennis heeft bijgedragen aan de succesvolle deelname van Deltares in verschillende EU 6e en 7e kaderprogramma's op het gebied van ecotoxicologische stress (REBECCA, FLOODSITE en MODELKEY) en EU INTERREG programma's CEAMaS en SURICATES.

In (2007 - 2010) was Arjan co-pi voor een onderzoeksprogramma in Singapore, het Aquatic Science Centre Pandan (een samenwerkingsverband tussen Deltares en de National University of Singapore).

Deze pagina delen.