Over Arjen Haag

Arjen is een hydroloog en aardobservatie-expert gespecialiseerd in hoge rivierafvoeren en overstromingen. Hij combineert hydrologische kennis met numerieke modellen, GIS analyse, kunstmatige intelligentie en satellietwaarnemingen, op onderwerpen variërend van waterbeschikbaarheid tot overstromingsvoorspellingen. Hij werkt op de afdeling Operationeel Waterbeheer en Crisismanagement en onderhoudt nauwe banden met andere relevante afdelingen.

Arjen heeft een academische achtergrond in de civiele techniek, aardobservatie en hydrologie, aan de universiteiten van Twente en Utrecht. Voor zijn bachelor-scriptie verbeterde hij een data-gedreven model dat operationeel wordt gebruikt bij Rijkswaterstaat. Voor zijn master-scriptie creëerde hij een volledig gekoppelde opstelling tussen een globaal hydrologisch model en een gedetailleerd hydraulisch model, waarbij informatie-uitwisseling tijdens simulaties mogelijk is. Dit werd gebruikt als uitgangspunt voor een inmiddels afgerond promotieonderzoek.

Sindsdien heeft hij zijn expertise op alle gebieden vergroot, met een focus op overstromingsrisico's, satellietwaarnemingen en hydrologische verwachtingen. Hij is een expert in het gebruik van Google Earth Engine, een platform voor aardwetenschappelijke gegevens en analyses op globale schaal. Sinds kort heeft hij ook kunstmatige intelligentie (machine learning, deep learning) aan zijn kennis toegevoegd, waarbij hij dit toepast op grote geografische datasets, waaronder die verkregen uit aardobservatie.

Bij Deltares doet hij projecten over de hele wereld, waarvan vele gericht zijn op vroegtijdige waarschuwing en rampenbestrijding, maar ook meer langetermijnplanning en (klimaat)adaptatie. Hij heeft in verschillende landen geholpen bij het opzetten van systemen voor het verminderen van de impact van overstromingen (vaak met behulp van het Delft-FEWS platform) en bij het bouwen van operationele applicaties met satellietwaarnemingen, voor het in kaart brengen van overstromingen en andere water-gerelateerde problemen.

Deze pagina delen.