Over Bernadette Wichman

Dr. Bernadette Wichman is expert en leider op het gebied van onderzoeksprojecten met betrekking tot geo-engineering en de engineering van waterkeringen. Ook geeft ze praktische adviezen die verband houden met dit onderzoek. Ze heeft een brede ervaring opgedaan en een diepgaand inzicht in onderwerpen als: consolidatie van zachte grond (PhD-onderwerp was de consolidatie van gasvormige baggerspecie in grootschalige stortplaatsen), modellering van grondwaterstroming, stabiliteit van dijkbekledingen en milieuvriendelijke ontwerp methodes voor dijken.

Bernadette begon haar carrière in Technische Natuurkunde en deed succesvol onderzoek naar laserspectroscopie en scanning tunneling microscopie (nanotechnologie), dat resulteerde in verschillende onderzoekspapers.

Momenteel is ze als expert betrokken bij grote dijkversterkingsprojecten en monitoring, voor dijken als de Afsluitdijk, Houtribdijk (beide in het Nederlandse IJsselmeergebied) en de Grebbedijk (aan de Rijn bij Wageningen). Samen met ecologen en waterbouwkundigen heeft zij gewerkt aan het ontwerp van een ecologisch vriendelijk dijkconcept (met zachte materialen en vegetatie), dat wordt overwogen in het project 'versterking westelijke Markermeerdijk'.

Ze voert ook een groot onderzoeksprogramma uit naar asfaltachtige dijkbekledingen. Onderdeel van dit onderzoek is een reeks schaalexperimenten met golfaanval en numerieke modellering.

Enkele jaren eerder leidde ze een innovatief project: het verhogen van weglichamen, d.w.z. het ophogen van het trottoir door lichtgewicht vering onder de wegconstructie te injecteren.

Ze was succesvol als docent aan de universiteit (mastervakken en bachelorvakken) en cursusleider. Ze heeft samengewerkt met verschillende universiteiten, zoals de Universiteit van Delft, de Universiteit van Oxford, de Universiteit van Karlsruhe, de Poolse Academie van Wetenschappen en de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Deze pagina delen.