Over Caroline Gautier

‘Enabling Delta Life’ vereist natuurlijk ook kennis van golven, zowel met betrekking tot betrouwbare verwachtingen als ook ontwerprandvoorwaarden van waterkeringen. Dat is precies waar Caroline Gautier haar kennis, ervaring en interesse graag inzet.

Caroline Gautier (1971) - in Delft afgestudeerd civiel ingenieur - is een senior adviseur/onderzoeker op het gebied van waterbouwkunde en golfmodellering. Ze heeft meer dan 25 jaar werkervaring in binnen- en buitenlandse projecten, eerst twaalf jaar vanuit een ingenieursbureau, daarna bij Deltares. Ze vervult veelal de rol van projectleider maar soms ook als inhoudelijk deskundige.

Caroline heeft de operationele golfmodellering van zowel de Nederlandse kust als de grote Nederlandse meren opgezet. Ook voor het Caribisch gebied heeft zij het golfmodel opgesteld. In alle gevallen gaat het daarbij ook om het toepassen van metingen ter validatie.

Ze is gespecialiseerd in numerieke golfmodellering maar ook breder actief, bijvoorbeeld met betrekking tot hydraulische randvoorwaarden, waterveiligheid en veerkrachtige infrastructuur. Ze werkt ook aan het Nationaal Watermodel.

Sinds meer dan tien jaar is Caroline betrokken bij NOOS (North West European Shelf Operational Oceanographic System), met name bij de werkgroep over waterstanden en golven en bij het delen van model- en meetgegevens met de NOOS partners.

Deze pagina delen.