Over Cor Zwanenburg

Dr. ir Cor Zwanenburg is een expert op het gebied van soft soil engineering. De nadruk ligt op problemen met zachte grond in verband met taluds en stortplaatsen, zoals stabiliteit, zetting, consolidatie en kruip. Gebieden van speciaal belang zijn beoordeeld op parameters door laboratoriumtesten of veldmetingen en hun relatie tot berekentechnieken. In de periode 2001-2005 promoveerde hij aan de TUDelft op het consolidatiegedrag van veen.

De afgelopen jaren is Cor Zwanenburg betrokken geweest bij zowel onderzoeks- als adviesprojecten. In onderzoeksprojecten heeft Cor belangstelling voor experimenteel werk, zoals faalexperimenten op ware grootte, bijvoorbeeld het IJkdijk- en Bergambacht-project, maar ook voor centrifugetesten en laboratoriumtesten. Bij adviesprojecten is Cor betrokken geweest bij verschillende second opinions over stabiliteits- of vestigingsgerelateerde problemen. In de periode 2008 – 2012 doceerde Cor Zwanenburg het onderwerp Embankment on Soft Soil aan de TUDelft.

Deze pagina delen.