Over Daan Rooze

Daan Rooze is onderzoeker / adviseur op het snijvlak van stedelijk waterbeheer en ruimtelijke planning & ontwerp. Met twee masterdiploma's behaald aan de Technische Universiteit Delft in zowel Stedenbouw (Faculteit Bouwkunde en Gebouwde Omgeving) als Watermanagement (Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen), combineert Daan een ontwerpachtergrond met gedegen technische vaardigheden. Binnen Deltares werkt Daan voornamelijk aan vraagstukken betreft stedelijke klimaatadaptatie en overstromingsrisico, met een focus op de ruimtelijke component. Daarbij is zijn doel het combineren van een technische aanpak (data-analyse, modelleren) met een stedenbouwkundige, ontwerpende aanpak. Daan heeft werkervaring in zowel Nederland als het buitenland. Internationaal heeft Daan gewerkt aan projecten in de VS, Canada, India, China en diverse EU landen.

Speerpunten: stedelijke klimaatadaptatie en geohydrologie, Nature based Solutions.

Deze pagina delen.