Over Dirk-Jan Walstra

Dirk Jan Walstra studeerde in 1994 af als Civiel Ingenieur (Msc.) aan de Technische Universiteit Delft, waarna hij twee jaar voor CSIR in Zuid-Afrika werkte en kusttechnische adviesprojecten uitvoerde op het gebied van beheer van kustgebieden, zandsuppleties voor de diamantwinning industrie in Namibië en havenuitbreidingen in Zuid-Afrika, Mozambique en het Midden-Oosten. Hij trad in 1996 in dienst bij Delft Hydraulics (nu onderdeel van Deltares) als kustmorfoloog en is betrokken geweest bij tal van Nederlandse en internationale projecten in de kustzone, zowel als adviseur als als onderzoeker. Door zijn specialistische expertise op het gebied van kustmodellering blijft hij een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling van de morfologische modellen Delft3D en Unibest. Daarnaast heeft hij programma's geleid binnen een aantal door de EU gesponsorde onderzoeksprojecten op het gebied van mariene wetenschap en technologie gericht op hydrodynamische en morfologische processen in de buurt van de kust en de effecten van zandwinning (SASME, COAST3D en SANDPIT) en was hij betrokken bij grootschalige projecten in de VS (zoals post-Katrina-projecten in Louisiana en kuststabilisatieprojecten in Florida). Momenteel is hij de programmamanager van Deltares voor het Mississippi Coastal Improvement Program.

Sinds 2005 is hij tevens wetenschappelijk onderzoeker aan de TU Delft en gastdocent aan de Universiteit Utrecht (sinds 2004) en de Universiteit Twente (sinds 2008).

Hij heeft ongeveer 30 artikelen gepubliceerd, meer dan 50 conferentiepapers en heeft keynote-presentaties gegeven op verschillende internationale conferenties en workshops. Hij heeft meer dan 50 MSc-studenten begeleid en 10 promovendi en was uitgenodigd lid van verschillende internationale promotiecommissies.

Klik hier voor Google Scholar Citations

Deze pagina delen.