Over Ellis Penning

Dr. Ellis Penning is een expert op het gebied van op de natuur gebaseerde oplossingen en ecohydraulisch onderzoek met meer dan 20 jaar ervaring. Ze leidt het strategisch onderzoeksprogramma Nature Based Solutions (NbS) van Deltares en voert diverse projecten uit die betrekking hebben op dit onderwerp, zowel in nationaal als internationaal verband. Ellis Penning, opgeleid als aquatisch ecoloog, richt zich specifiek op de rol van vegetatie in aquatische systemen, zowel vanuit het oogpunt van overstromingsrisico als milieukwaliteit en hoe kennis met betrekking tot de natuurlijke dynamiek van deze vegetatie helpt bij de beoordeling en het ontwerp van NbS binnen een stroomgebiedsschaalperspectief.

Een deel van haar werk richt zich op het leveren van nieuw bewijs over het functioneren van NbS via gemeten gegevens met behulp van teledetectie, veldmonitoring en stroomgootexperimenten. Concreet helpt een goed begrip van de interactie tussen vegetatie en de omliggende omgeving om een beter begrip te krijgen van het algehele functioneren van het systeem en vormt het de basis voor een beter beheer van deze systemen. Daarnaast is de koppeling tussen technisch functioneren en de sociaal-economische en bestuurlijke aspecten van het ontwerp, de implementatie en het beheer van NbS onderdeel van haar onderzoek.

Ellis Penning is projectleider van Deltares voor verschillende NbS-projecten die specifiek om deze koppeling vragen. Ze leidt momenteel het Nederlandse onderzoeksproject over de sponswerking in landschappen – waarbij NBS wordt onderzocht op het voorkomen van overstromingen EN droogtes EN biodiversiteit. Zij is betrokken geweest bij verschillende Ecoshape-projecten, zoals de Ecoshape-pilot op begroeide zandige vooroevers langs de Houtribdijk in het grote ondiepe meer Markermeer en het project 'Werken met Onzekerheden van Nature-based Solutions. Ze heeft ook gewerkt aan projecten waarin de rol van houtachtige uiterwaardenvegetatie bij het verminderen van de golfslag op de dijken langs delen van de Rijn werd beoordeeld. Ellis ontwikkelde nieuwe technieken voor het ruimtelijk in kaart brengen van vegetatie in beken en rivieren met behulp van nieuwe technieken voor monitoring op afstand. Dit om waterbeheerders te voorzien van nauwkeuriger inzicht in de hoeveelheid en locatie van vegetatie in hun gebied om het beheer van deze vegetatie te verbeteren voor zowel waterveiligheid als ecologische waarden.

Ellis Penning is de coördinator van het EU-project SpongeScapes en actief in diverse andere EU-projecten met betrekking tot de implementatie van de EU Green Deal en de Kaderrichtlijn Water (o.a. Danube4all, REXUS en MERLIN) en heeft ruime ervaring in internationale samenwerking in Europa, Noord Amerika en Azië. Momenteel is ze voorzitter van de internationale stuurgroep van het River Experiment Centre van het Korean Institute of Civil Engineering and Building Technology en leidt ze de bijdrage van Deltares aan het gezamenlijke project over begroeide stromen in deze unieke grote buitengoot. Ook leidt ze de IAHR Working Group on Nature-based Solutions

Werkervaring

 1. Deltares

  Expert Nature-based Solutions en aquatische ecologie, programmatrekker stratgegisch onderzoek Deltares naar Nature-based Solutions

  2013 - present
 2. Deltares

  Part-time PhD position

  2007 - 2012
 3. Deltares

  Researcher/Advisor Aquatic Ecology

  2001 - 2013

Deze pagina delen.