Over Frans van de Ven

Frans van de Ven is teamleider Stedelijk Land & Waterbeheer bij Deltares en universitair hoofddocent Stedelijk Waterbeheer aan de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Hij is gepromoveerd in Hydrologie en leidt wereldwijd onderzoek naar het creëren van duurzame steden, waardoor ze klimaatbestendig, overstromings- en droogtebestendig en verzakkingsvrij worden. Dit omvat onderzoek naar verbeterde concepten voor stedelijk overstromings- en waterbeheer, andere manieren van stedenbouw en ontwerp en waterkwaliteitscontrole, blauwgroene oplossingen en energiewinning uit water.

Na het behalen van zijn MSc land- en watermanagement aan Universiteit Wageningen in 1979 trad hij in dienst bij het Ontwikkelingsbedrijf IJsselmeerpolders, waar hij onderzoek deed naar afvoerprocessen van neerslag in het stedelijk gebied en de stedelijke waterkwaliteit. Hij was deskundig adviseur geohydrologie en grondwaterbeheer van het drinkwaterbedrijf en de provincie. In 1986 trad hij toe tot het Instituut voor Binnenwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling van Rijkswaterstaat. Hij deed onderzoek naar operationele overstromingsvoorspellingsmodellen, hydrologische en ecologische modellering en remote sensing en initieerde en leidde onderzoeksprogramma's over uitdroging, instrumenten voor beleidsontwikkeling en 'Leven met water'.

Van de Ven werd in 2004 aangesteld als parttime universitair hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft. Zijn onderzoeksgebieden omvatten regenwaterafvoer- en infiltratieprocessen, ontwerp van drainagevoorzieningen, stedelijk waterkwaliteitsbeheer, bouwplaatsplanning en -voorbereiding en planning van klimaatbestendig stedelijk waterbeheer. Hij richt zich op het ontwikkelen van nieuwe concepten voor duurzaam en veerkrachtig stedelijk waterbeheer.

In mei 2008 trad Van de Ven in dienst bij Deltares, waar hij en zijn team onderzoeksactiviteiten startten op het gebied van klimaatbestendigheid van steden, stedelijke overstromingen en impactreductie, het creëren van aanpasbare steden en het concept van de "gesloten stad" - gericht op het verbeteren van het functionele gebruik van alle soorten water in het stedelijk gebied. De afgelopen jaren zijn adaptatie voor droogte- en bodemdalingbeheersing in stedelijke gebieden, watervoorziening en waterbeheer, evenals effectiviteit en toepasbaarheid van blauwgroene oplossingen voor stedelijk overstromings-, droogte- en hittebeheer toegevoegd aan het palet van lopend onderzoek projecten.

Werkervaring

 1. Deltares

  Team Leader Urban Land & Water Management

  2008 - present
 2. Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences

  Associate Professor Urban Water Management

  2004 - present
 3. Delft University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geosciences

  Assistant Professor Urban Water Management

  1985 - 2004
 4. Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment – RIZA

  Deputy head division National Water Policy Development

  2000 - 2008
 5. Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment – RIZA

  Program coordinator AQUEST, a process aimed at improving modeling for policy development and planning

  1995 - 2000
 6. Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment – RIZA

  Coordinator National Research Program Dehydration and cluster-leader Ecohydrology

  1994 - 1995
 7. Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment – RIZA

  Head research subdivision Hydrology and Geohydrology

  1986 - 1994
 8. IJsselmeerpolders Development Authority; Scientific Division

  Head of section Urban Catchment Hydrology and Water Supply

  1979 - 1986

Deze pagina delen.