Over Gerda Lenselink

Ir. Gerda Lenselink is een toegewijde professional op het gebied van duurzaam land- en waterbeheer. Zij werkt met een enorme gedrevenheid en passie. Zij verbindt mensen en brengt samenhang in groepen deskundigen met verschillende disciplines en laat hen boven hun individuele capaciteiten uitstijgen. Ze weet in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en nieuw beleid, en deze te vertalen naar strategieën voor kennismanagement. Ze is in staat nieuwe kansen te creëren door haar uitgebreide kennis te combineren met goede persoonlijke relaties met professionals en beleidsmakers.

Als ervaren programmamanager en uitstekende netwerker slaat Gerda een brug tussen de werelden van water, bodem en ecosystemen, ruimtelijke ordening en bestuur. Bij haar programma's zijn overwegend meerdere partijen betrokken en hebben complexe financieringsconstructies. De afgelopen decennia was zij betrokken bij verschillende ecologische herstelprogramma's die perspectieven voor de toekomst bieden. In deze programma's was zij betrokken bij het gezamenlijke feitenonderzoek en evidence-based besluitvorming. Ook gebruikte ze haar ervaring en vaardigheden voor het opzetten van internationale wetlandtrainingen en leergemeenschappen. Meer recentelijk was ze als programmadirecteur van Deltares in het consortium WarmingUP verantwoordelijk voor de integratie van technische en sociale aspecten van de energietransitie. Kennisverspreiding en community building in het consortium en daarbuiten behoorden ook tot deze taak.

Gerda is een van de coördinatoren van Deltares voor 'Klimaatverandering, adaptatie en mitigatie' binnen de samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat. Binnen het Deltaprogramma Nederland is zij verantwoordelijk voor het versterken van de rol en positie van Deltares en het afstemmen van de werkzaamheden binnen Deltares. Daarnaast geeft zij richting aan het onderzoek naar de Energietransitie binnen Deltares. In grote programma's, zoals NL2120, liggen nieuwe uitdagingen in het verschiet om in nauwe samenwerking met partners meer maatschappelijke impact en sociale inclusiviteit te genereren.

Deze pagina delen.