Over Gilles Erkens

Dr. Gilles Erkens is een kwartair geoloog en werkt als onderzoeker aan delta- en riviersystemen. Hij is specialist op het gebied van Holocene delta- en riviersysteemontwikkeling, veenclassificatie en bodemdaling. Zijn 15 jaar ervaring is ontleend aan onderzoek in binnen- en buitenland. Hij heeft als veldgeoloog gewerkt aan de invloed van de mens op laaglanden, variërend van prehistorische ontbossing tot bodemdaling door grondwateronttrekking. Zijn werk heeft een sterke wetenschappelijke basis en hij werkt vooral aan projecten die de kloof tussen fundamenteel en toegepast onderzoek overbruggen. De opname van onderzoeksresultaten in beleid of besluitvorming is voor hem van bijzonder belang.

Bij Deltares Research Institute specialiseert hij zich verder op het onderwerp bodemdaling, met name op de bijdrage van oxidatie en verdichting van veen aan bodemdaling. Over dat laatste schreef hij onder meer een nieuw classificatieschema voor veen en organische kleien en verbeterde hij de landelijke bodemdalingskaarten van Nederland. Dr. Erkens is nu voorzitter van het verzakkingsteam van onderzoeksinstituut Deltares. In dit team werkt hij verder aan het meten, modelleren en begrijpen van verschillende componenten van bodemdaling. Specifieke aandacht is besteed aan het verbeteren van de bodemdalingsalgoritmen en het meten van bodemmechanische eigenschappen in het lab. Het aanpakken van financiële en bestuursgerelateerde problemen in verband met bodemdaling is een van de hoofddoelen van het team. De uiteindelijke ambitie van het team is om beleidsmakers en beslissers te kunnen voorzien van evidence-based informatie die zij nodig hebben om (moeilijke) beslissingen te kunnen nemen over bodemdaling.

Outreach is vooral belangrijk voor dr. Erkens, omdat hij het verzakkingsverhaal graag aan niet-experts vertelt. Hij heeft bijgedragen aan meer dan 250 nieuwsitems, variërend van tv- en radio-interviews tot bijdragen aan webcontent. Deze omvatten bijdragen aan nieuwsorganisaties zoals de BBC, The Economist, National Geographic, TRT, The Guardian, Lloyd's, The Huffington Post, The Strait Times en Der Spiegel.

Werkervaring

 1. Deltares

  Senior geologist and subsidence expert

  2014 - present
 2. Department of Physical Geography at Utrecht University

  Part-time assistant professor (adjunct) subsidence and delta systems

  2014- present
 3. Deltares

  Geologist and subsidence researcher

  2011 - 2014
 4. Department of Physical Geography at Utrecht University

  Guest researcher Delta stratigraphy and subsidence Netherlands

  2010 - 2014
 5. TNO - Geological Survey of the Netherlands Deltares

  Researcher peat dynamics and classifications Netherlands

  2010 - 2011
 6. Utrecht University and Deltares

  Post-doctoral researcher long-term carbon dynamics and subsidence Netherlands

  2008 - 2010
 7. Department of Physical Geography at Utrecht University

  PhD-candidate Holocene sediment dynamics in the Rhine catchment Netherlands

  2003 - 2007
 8. Department of Quaternary Geology & Geomorphology, Vrije Universiteit Amsterdam

  Research assistant

  2002 - 2002
 9. Amsterdam municipal company for water supply

  Field assistant Netherlands

  2002 - 2002

Deze pagina delen.