Over Helena Hulsman

Helena Hulsman is Senior Onderzoeker/Adviseur Urban Resilience en Nature-based Solutions bij de afdeling Stedelijk Water en Bodembeheer van Deltares.

Met een achtergrond in Biologie (Limnologie & Oceanografie; MSc Universiteit van Amsterdam) en Environment & Resource Management (MSc VU Amsterdam), heeft Helena meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van Integrated Water Resources Management, Ecosystem-based Adaptation en stedelijk waterbeheer, en heeft ze uiteenlopende specialistische advies- en toegepaste onderzoeksprojecten en -programma's ontwikkeld en geleid, zowel in Nederland als internationaal.

Helena's huidige werk richt zich op het versterken van de kennisbasis voor het opschalen en mainstreamen van Nature-based, circulaire en veerkrachtige strategieën en oplossingen, die optimaal ecosysteemfuncties en -diensten benutten ten behoeve van veiligheid, menselijk welzijn, klimaatadaptatie en omgevingskwaliteit in (stedelijke) landschappen over de hele wereld.

Haar projecten hebben betrekking op:

  • (kosten)effectiviteit en conceptuele ontwerpen van (sets van) NBS,
  • besluitvormingsmethoden voor het integreren van NBS in ruimtelijke plannen
  • inzicht in barrières en condities voor mainstreaming van NBS,
  • gekwantificeerde geïntegreerde landschapsbenadering van NBS,
  • versterking van bodems in stedelijke NBS.

Eerder was Helena meer dan drie jaar Associate Director Singapore Operations bij de Deltares Singapore Branch, waar ze verantwoordelijk was voor de activiteiten van Deltares in de regio Zuid- en Oost-Azië en de strategische kennisalliantie van Deltares met de National University of Singapore coördineerde: NUSDeltares.

Tot 2023 was Helena programmamanager van het Deltares onderzoeksprogramma Duurzaamheid, gericht op de ontwikkeling van kennis, instrumenten en richtlijnen voor het mainstreamen van Nature-based Solutions. Momenteel heeft ze een rol in de strategische ontwikkeling van de Deltares 'Moonshot' over Gezonde en Veerkrachtige Water- en Bodemsystemen en is ze verantwoordelijk voor de Deltares marketing van NBS in Europa.

Deze pagina delen.