Over Herman Kernkamp

Herman Kernkamp is opgeleid als maritiem ingenieur aan de TU-Delft en deed in 1988 zijn afstudeerscriptie bij Delft Hydraulics (Deltares) op het gebied van numerieke modellering van havenseiches. Zijn eerste project bij Delft Hydraulics was de ontwikkeling van een numeriek model van de Rotterdamse haven, dat later zou worden gebruikt om de effecten van de stormvloedkering ‘Maeslantkering’ op seiches te onderzoeken. Om de contouren van de haven nauwkeurig vast te leggen, is een kromlijnig raster gemaakt. Het genereren van zo'n grid was een omslachtige taak en hij ontwikkelde een interactief programma voor het genereren van orthogonale grids RGFGRID, dat nog steeds wordt toegepast door veel gebruikers van ons bekende hydrodynamica-programma Delft3D.

Even belangrijk voor hydrodynamische modellering is de nauwkeurige weergave van de bathymetrie in het numerieke model. Hij ontwikkelde een programma dat speciaal voor deze taak was afgestemd, genaamd QUICKIN, dat ook tegenwoordig veel wordt gebruikt. Na een aantal jaren van projecten met hydrodynamische modellering in 2D en 3D, in binnen- en buitenland, ontwikkelde hij samen met prof. Stelling van de TU-Delft het programma Delft-FLS, een 2D hydrodynamische code speciaal geschikt voor onderzoek naar landstromen en overstromingen. De functionaliteit van dit programma is later geïmporteerd in Sobek-1D2D, dat vanaf 2004 door de heer Kernkamp werd onderhouden en verder ontwikkeld.

In 2007 begon hij samen met Prof. Stelling aan de ontwikkeling van ons volgende generatie hydrodynamische systeem genaamd D-Flow FM, of kortweg DFM. Het doel van dit modelleringssysteem is om 1D-, 2D- en 3D-functionaliteit in één systeem te integreren, gebaseerd op de nauwkeurige en robuuste numerieke schema's waar Sobek 1D2D en Delft3D bekend om staan. Ze streven ook naar meer flexibiliteit bij het opzetten van modellen door toepassing van een ongestructureerd mesh-systeem, dat driehoeken, vierhoeken, vijfhoeken, zeshoeken en 1D-cellen mogelijk maakt.

Deze pagina delen.