Over Hilde Passier

Dr. Hilde Passier is geochemicus en manager van teams, programma's en projecten. Zij heeft sinds 2006 managementfuncties op het snijvlak van kennisontwikkeling en kennistoepassing gehad, als kennismanager en afdelingshoofd (2008-2019).

Ze leidt het strategisch onderzoeksprogramma Milieukwaliteit bij Deltares en is coördinator van het toegepast-kennisprogramma over waterkwaliteit en natuur voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij vertegenwoordigt Deltares in het bestuur van de Kennisimpuls Delta-aanpak Waterkwaliteit en neemt deel aan de projecten met als belangrijkste doel dat de ontwikkelde kennis waarde krijgt in de praktijk.

Als afdelingshoofd Ondergrond en Grondwaterkwaliteit was zij manager van 25 experts en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van toegepaste onderzoeksprojecten voor tal van opdrachtgevers en consortia. Deze projecten over innovatieve concepten voor de verbetering van de milieukwaliteit zijn samenwerkingsprojecten van het Geochemisch en Microbiologisch Laboratorium 'Castel' van Deltares in Utrecht.

Sleutelwoorden in haar werk zijn kennisondernemerschap, kennisvalorisatie, samenwerking met kennispartners en andere partijen, risico-gestuurd beheer van de omgeving, duurzaam gebruik van ondergrond en water. Zij is gepromoveerd in de Mariene Geochemie aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2003 werkt zij bij TNO en later Deltares. Daarvoor werkte zij als postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Geochemie en het Paleomagnetisch Laboratorium van de Universiteit Utrecht en als adviseur water en ecologie bij Royal Haskoning.

Werkervaring

 1. Deltares

  Leader of the strategic research program environmental quality

  2019 - present
 2. Deltares

  Coordinator of the applied research program on water quality and nature

  2016 - present
 3. Deltares / TNO (untill 2008)

  Expert geochemist and project manager

  2003 - present
 4. Deltares

  Head of the department of Subsurface and Groundwater Quality

  2010 - 2019
 5. Deltares

  Manager of strategic research program eco innovations

  2013 - 2015
 6. Deltares / TNO

  Head of the department of Groundwater Quality

  2008 - 2010
 7. TNO

  Deputy head of the Department of Soil Management

  2006 - 2008
 8. TNO

  Knowledge manager Groundwater and Subsurface Quality

  2006 - 2008
 9. IWACO / Royal Haskoning consultancy group Water and Ecology

  Project manager/Expert Geochemist

  2000 - 2003
 10. NWO/Utrecht University, Paleomagnetic Laboratory

  Postdoc position

  1998 - 2000
 11. Utrecht University department of Geochemistry

  Phd position

  1994 - 1997

Deze pagina delen.