Over Ivo Miltenburg

Ivo Miltenburg is civiel ingenieur, gespecialiseerd in de toepassing van ICT in waterbeheer. Hij heeft ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van systemen voor operationeel waterbeheer, zoals hoogwatervoorspellingssystemen, waterinformatiesystemen, real-time regelsystemen.

Sinds zijn indiensttreding bij Deltares heeft de heer Miltenburg deelgenomen aan veel projecten waarbij het Delft-FEWS-systeem is geïmplementeerd of uitgebreid. Daarnaast heeft hij een expertise ontwikkeld in de toepassing van Real-Time Control aspecten in watersystemen, resulterend in de rol van Product Manager van de Deltares besturingssoftware RTC-Tools. In projecten van de oostkust van Australië tot de westkust van de Verenigde Staten van Amerika treedt de heer Miltenburg op als projectleider en adviseert opdrachtgevers over de implementatie van operationele systemen, altijd in relatie tot de context van de opdrachtgever.

De heer Miltenburg is lid van de Crisis Alert Group – Rivieren van Waterstaat Nederland van Rijkswaterstaat, een team dat verantwoordelijk is voor het uitbrengen van de officiële prognoses voor de Rijn en de Maas bij hoog/laag watercrisis situatie. De verantwoordelijkheden omvatten ook het uitbrengen van overstromingsbewustzijnsprognoses voor West-Europa.

Deze pagina delen.