Over Jaap Kwadijk

Dr. Jaap Kwadijk is expert op het gebied van Hydrologische modellering in grote stroomgebieden en:

  • Inundatiemodellering en overstromingsrisicobeoordeling
  • Overstromingsvoorspelling
  • Geïntegreerde scenario-ontwikkeling voor water
  • Waterbeheer in grote stroomgebieden
  • Klimaateffectrapportage en adaptatie in het waterbeheer

Deze pagina delen.