Over Jan Blinde

Ing. Jan E.J. Blinde is expert op het gebied van geotechniek, dijk- en oevertechniek.

Als geotechnisch expert is hij betrokken bij vele aspecten van dijkversterkingswerkzaamheden, ontwerp en aanleg van spoor- en snelwegdijken. Ook is hij lid van diverse projectteams op het gebied van dijkontwerp en dijkaanleg en diverse expertteams op het gebied van dijkdoorbraken.

Deze pagina delen.